דילוג לתוכן העיקרי

דעות להלכה

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, תלמיד חכמים אמר בשיעור אצלנו שאין לפסוק הלכה כאשר הנדון הוא דעה, זאת אומרת "גישה למאורע המתרחשת או התרחשה", כגון "גרוש אחינו מגוש קטיף". הוא עוד הוסיף שכאשר מדובר ב"דעות" לגבי אירועים כאלה "אלו ואלו דברי א - להים חיים". האם זו גישה נכונה, מקובלת ורוווחת אצל חכמי הדור שלנו? בברכת התורה, אליעזר

הבנה בדברי הרמב"ם - הלכות משיח

שלום כבוד הרב,
הר"מ כותב שאדם שלא מאמין ומחכה לביאתו של המשיח "לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו" – ולכאורה קשה, שהרי לפי הר"מ אין הבדל, שכן שלושתם עיקרי אמונה: נבואה, תורה ונבואת משה. והכופר בעיקר אחד ככופר בכל? ומדוע פירט וחילק?
בתודה מראש,

יסודות האמונה

הרמב"ם מפרש במשנה אחרונה של מסכת מכות (ע"פ תרגום הרב קאפח) : "מיסודות האמונה בתורה שאם קיים האדם מצוה משלש עשרה ושש מאות מצות כראוי וכהוגן ולא שתף עמה מטרה ממטרות העולם הזה כלל, אלא עשאה לשמה מאהבה כמו שביארתי לך, הרי הוא זוכה בה לחיי העולם הבא..."
1. האם הכוונה שזה אחד משלושה עשר היסודות שהוא מנה בתחילת פרק עשירי של סנהדרין?
2. ואם כן באיזה יסוד זה נכלל? האם ביסוד האחד עשר :"שהוא משלם גמול טוב למי שמקיים מצות התורה..."?
3. מדוע הרמב"ם לא פירט את יסוד זה בתחילת פרק עשירי של סנהדרין?

מצוות צריכות כוונה

שלום הרב.
למדתי השבוע ברמב"ם שגוי שמקיים שבע מצוות בני נח מתוך שכך השיג בשכלו אבל לא מתוך כח ציווי ה' שאין לו שכר על מצוותיו. האם כך הדין לגבי יהודי? האם ישראל שלא מאמין בה' בכלל אבל עושה ברית מילה לילדיו רק כדי שלא יהיו שונים, האם אין לו על כך שכר מצווה? וכן חייל כופר ואפיקורוס ואתאיסט שלא מאמין כלל בבורא והתגייס לצבא רק כדי לשמור על החוק ועל חברה מתוקנת כמו אצל הגויים, האם הוא מקבל שכר בעוה"ב על מצוותו?

משיח צִדקנו

לק"י. שלום לכבוד הרב ולתורתו. שמתי לב שיש קצת חילוקים בדעת האנשים לגבי מהו או מיהו משיח. יש כאלה שאומרים שהוא אמור להיות קדוש בעל רוח הקודש, מפיל רשעים בהבל פיו, תלמיד חכם, קרוב למשה רבנו בנבואה, ויתיר את כל הספקות ויהיה חכם יותר משלמה, י"א שמשה רבינו יהיה המשיח וכו' דהיינו דמות רוחנית. ויש אומרים שמשיח הוא דמות פוליטית. דהיינו שאם עכשיו ראש הממשלה יחזור בתשובה, ידע תורה שבכתב ושבע"פ ויבנה המקדש וכו' אזי יהיה בחזקת משיח. האם משיח הוא רב צדיק? האם דמות פוליטית? האם הוא קודם צדיק ואז דמות פוליטית או להפך? האם משיח אמור להיות גדול דור או שמא אמור להיות ראש ממשלה דתי בלי קדושה יתרה?

המלך המשיח מהתורה

אחת הראיות שמביא הרמב"ם לכך שהאמונה בביאת המשיח היא עיקר מהתורה, ולא רק מהנביאים, היא ציווי התורה על הוספת ערי מקלט כשה' ירחיב את גבולות א"י "ומעולם לא היה דבר זה, ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו". הגמרא (לפחות לחלק מהשיטות) אומרת: "בן סורר ומורה - לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? - דרוש וקבל שכר". לפי זה הראייה של הרמב"ם לא שווה הרבה כי אפשר לומר שגם מצוות הוספת ערי המקלט "לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? - דרוש וקבל שכר", ובוודאי לא נגיד על חלק האמוראים שהם כופרים. האם הרב יוכל ליישב בין הדברים?

Subscribe to עיקרי האמונה