תורה ומדע

בהלכות יסודי התורה הרמב"ם מרחיב במעשה הבריאה, לכאורה חלק מהדברים שמוזכרים שם נוגדים את הידיעה העכשווית. איך צריך להתייחס לזה?
בתודה מראש

שו"ת |

לכבוד מעכ"ת הר' רצון יצ"ו, שלום רב!
ראשית, אקדים התנצלות במתק שפתיים ואומר כי שאלותיי חורגות לפעמים מתחום התשובות בהן אתה עונה, אך חשוב לי מאד לקבל תשובות תורניות דווקא מתוך מתחום זה, קרי שבילי חשיבתו של הרמב"ם.
א. עפ"י התורה האורים והתומים הן אבנים שבחושן והגווילין מה מקורן ומה דעת הרמב"ם בעניין?
ג. מניין לנו חובת הציות לאורים והתומים? בשונה מהנביא שלו חייבים לשמוע עפ"י קריטריונים האמורים בתורה.

שו"ת |

אני לומד מתמטיקה באקדמיה, ואחד הדברים הראשונים שלמודים הוא שלכל אינסוף יש אינסוף גדול יותר. תוצאה זו נקראת "משפט קנטור" ומוכיחים אותה בדרך לוגית. חבר אמר לי שתוצאה זו מנוגדת להגות היהודית ושגויה. האם הוא צודק?

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
מה המקור לשימוש במילים "מים קטנים" ו"מים גדולים"?
תודה

שו"ת |

מדוע אדם שמת הגוף שלו צף במים ואדם שחי גופו שוקע?

שו"ת |

הגמרא בפסחים צד ע"ב: "חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע". "החמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע מן המערב למזרח וכשמגעת לחלון שזורחת ממנו לאלתר עולה עמוד השחר וחמה מהלכת בעוביו של רקיע וכשתגיע לסוף עוביו של רקיע לצד הנראה לבני אדם מיד מנצת על הארץ ומהלכת ביום כולו ממזרח למערב.. וכן בשקיעה מהלכת חמה בעוביו של רקיע וכשתצא מעוביו של רקיע כולו מיד הכוכבים נראים". הרב, מה ניסו להגיד פה חז"ל? הרי ודאי שלא כך מתנהלת המערכת.. ולמה האריכו עם ההסבר הזה? ואותה השאלה לגבי "שמש בגבעון דום".

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪