דילוג לתוכן העיקרי

הנהגה עדתית

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, כאשר כבודו נשאל לגבי האפשרות לשנות ממנהג הנהוג בתור מנהג אבות - הנהגה עדתית - כבודו השיב "כל תלמיד חכמים אמתי, שהגיע להוראה, והגיע למסקנה ששיטה הלכתית מסוימת היא היותר נכונה...". אני מבין שמבחינת מארי על העוזב את הנהגת אבותיו להיות גם "תלמיד כחמים" וגם "שהגיע להוראה". למה מארי מתכוון בקביעתו "שהגיע להוראה"? הרי אני לפני יותר מ -20 שנה עזבתי אט, אט את כל ההנהגות שלי הספרדיות/מזרחיות והתחלטי אט, אט, לנהוג כדעת רבנו מכיוון שהגעתי למסקנה שדרכו היא הנכונה ואמיתית, אם הייתי רשאי לנהוג ככה?

סידור רבנו

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, מבדריו של מארי יוסף זצ"ל בהקדמתו לסדר התפילה שמובא מייד אחרי סוף ספר אהבה אני מבין שסדר התפילה מיוחס לרבנו, האם נכון לומר זאת או שמא הנכון הוא לומר שמדובר באמת בסדר התפילה שקבע רבנו לתלמידיו ולתוכנו מותר להוסיף, אך ממנו אסור לתמלדי הרמב"ם לגרוע? בברכת התורה,

שינוי מנוסח קבוע בבית הכנסת

שלום לרב
ועד בית הכנסת קבע בשיתוף עם הציבור שהנוסח הקבוע בבית הכנסת יהיה בלדי לפי סידור תורת אבות וסידור שיח ירושלים ללא ההערות בשינויי הנוסח. האם הלכתית מותר לאחד המתפללים לשנות מהנוסח שנקבע? למשל לשנות ל חי העולמים בצירה, אמת ויציב בדילוג על ה' אלוקיכם, וכן בהמשך נכון וקיים וכו', כי לא יתמו חסדיך, חיי עולם נטעה, ועוד ועוד? יש להדגיש שכל שינוי כזה גורם לחוסר נחת בחלק מהציבור ולפעמים גם להערות בזמן התפילה ולאחריה, אבל כדי לשמור על כל הציבור לבל ידח ממנו אחד, ישנם שמרגיעים את הציבור לבל תפרוץ המחלוקת שתפזר את המתפללים לבתי כנסת אחרים, כי גם ככה אנחנו מצומצמים.
תודה רבה.

קבלת פסיקתו של "רב" רפורמי

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, השתתפתי בשיעור תורה השבת ושמעתי שמותר ליהודי השומר תורה ומצוות לקבל את פסיקתו של "רב" רפורמי אם אותו ה"רב" יודע שהמבקש הוא יהודי השומר תורה ומצוות כהלכתן - ז"א שידוע לו שלא מדובר במישהו רפומרי כמוהו - ולכן פוסק לו את ההלכה לאחר עיון בפוסקים המקובלים כפי שהיה עושה כל חכם כשר בישראל. ידוע לי שיש חכם בעל שם וירא שמיים בארצנו שמכנה את הרפורמים "גויים". ואני הדל זוכר שרבנו פוסק שאין לבקש תורה מחכם "שאיננו מלאך אלהים". האם נכון מה שנאמר בשיעור? בברכת התורה,

גילוח לפי שיטת הרב קאפח

שלום לכבוד הרב שליט׳׳א ראיתי משכ׳ הרב שליט׳א על שיטת הרב קאפח זצל שיש איסור מדברי חכמים לגלח במספרים כעין תער. שאלתי – האם יש עוד מקומות ברמב"ם שנקט לשון פטור וכוונתו פטור אבל אסור? נראה מהקדמתו להלכות שבת שהכלל הזה שייך רק להלכות שבת
תודה רבה

יצירת גולם

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מהי דעת הרב קאפח, לגבי יצירת גולם. האם הדבר אסור הלכתית או לא? (הכוונה לגולם כמו זה שמסופר שיצר המהר"ל מפראג.) אני יודע שכת"ר אינו רגיל לשאלות מסוג זה, ובכל זאת אבקש שכת"ר יענה לי בתשובה הלכתית יבשה. הדבר חשוב לי מאד.
תודה רבה. תזכו למצוות.

מנהגי תימן בא"י

שלום לכבוד הרב.
אני בן לעדת עולי תימן, ברצוני לשאול בקשר לשיטת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שיש לפסוק כשו"ע גם על חשבון מנהגים קודמים כיוון שהוא מרא דאתרא בא"י, מה הסיבה שאני מניח שקיימת שבגללה אנו עדיין אוחזים במנהגי אבותינו גם כשהם אינם לפי דעת השו"ע? אשמח גם למקורות אם ישנם להמשך עיון.
בתודה מראש לכבוד הרב.

Subscribe to עדות וכתות בישראל