ברכות הנהנין

שלום מארי מה ברכה על בננות לפי מרינו
תודה

שו"ת |

בס"ד מהי ההגדרה של ברכת נהנין? ומהי המטרה של ברכת הנהנין? מהי ההגדרה של ברכת המצוות? ומהי המטרה של ברכת המצוות? מהי ההגרה של ברכת השבח? ומהי המטרה של ברכת השבח? האם כל המטרות שלשמם אני מברכת הם שוות כוונתי היא:האם המטרה שלשמה אני מברכת את ברכת המצוות שווה למטרה של ברכת הנהנין וברכת השבח ולהיפך?

שו"ת |

מהי ההגדרה של ברכת נהנין? האם זה משהו אינדבדואלי כי ממה שאדם אחד נהנה השנה לא נהנה? לדוגמא אני נהנת מראיית קשת האם זה נכלל בהגדרה של ברכות נהנין? מי קבע את ההגדרה של כל סוג ברכה לדוגמא שברכת הריח האכילה והטעם זה נהנין מי קבע זאת?

שו"ת |

מו"ר הנכבד האם על נענע, ריחן שאני אוכל אותם אם בסלט, ואם בפני עצמם אני צריך לברך כשאני מריח אותם "הנותן ריח טוב בפירות"? או ברוא עשבי / עצי בשמים? מה הכלל בכך?

שו"ת |

שלום, מה הברכה על טורטיה?
תודה

שו"ת |

האם צריך להפריש חלה על 1 ק"ג קמח בלי ברכה?

שו"ת |

שלום וברכה כבוד מארי, כת"ח אשאל,
1)
א. חטיף שוקולד שערבו בו מעט פירורי עוגיות כדי להוסיף טעם טוב - ברכתו תהיה עתה 'מזונות' (הל' ברכות ג, ו: "אם עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא עיקר"). השאלה היא: אם אדם אכל ממאכל זה כזית, מה יברך כברכה האחרונה, 'על המחיה' או 'בורא נפשות'? הרי הוא לא אכל כזית עוגיה, אז איך יברך 'על המחיה', מצד שני הוא גם לא אכל כזית שוקולד, אז איך יברך 'בורא נפשות'? (האם התשובה נמצאת כאן: "וכל שמברכין עליו בתחלה בורא מיני מזונות מברכין בסוף לאחריו ברכה אחת מעין שלש חוץ מן האורז")(ג, יא)
1)
ב. כנ"ל אם אותו אדם אכל כשני זיתים, מה יברך באחרונה?

שו"ת |

ילמדנו רבנו
1) לדעת הר"מ, האם אכסנאי מותר בתשמיש כאשר ייחדו לזוג חדר בפני עצמם, כמו שכתב השו"ע? באיזו מציאות מותר?
2) ת"ח אמר לי שאם אדם קובע סעודה על חטיף 'ביסלי' וכיוצ"ב, יברך רק 'על מחיה', כיון שאין דרך פת להיות כ"כ קטנה. האם הרב מסכים? ברוך תהיה לעולם תחיה

שו"ת |

שלום,
א. כיצד מועיל קדיש למת?
ב. האם מותר לי לכוון לפני שאני מתחיל לשתות שאני ממשיך לשתות גם אחרי שאכנס לשירותים, האם זה פוטר אותי מלברך? כלומר להכנס לשירותים ולהמשיך לשתות ללא ברכה?
תודה רבה

שו"ת |

לכבוד הרב שלום,
רציתי לבקש הסבר שיבהיר לי מתי עלי לברך לאחר האכילה "בורא נפשות רבות ומתי ברכה "מעין שלוש" ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪