דילוג לתוכן העיקרי

דיבור אחרי נטילה מים ראשונים

שמעתי את תשובת כבוד הרב בענין הדיבור לאחר שנטל ידיו למים ראשונים שהביא את רבנו
הרמבם הריף ורבנו יואל והזכיר את מנהג הרא'ש .שאלתי היא האם גם אחרי שברך על נטילת ידיים וניגב יכול לדבר כמה שירצה לפני שיברך המוציא. האם אין בכך משום זלזול ח"ו

הפסק זמן בין הקידוש לסעודה

שלום הרב!
הרב קאפח כתב (שבת כט ח).
"ולפיכך נהגו קדמונינו לקדש בליל שבת ואוכלים פירות... ושרים שירי קדש במשך שעה ארוכה ואף קוראים מעט מדרש תנחומא ורק אח"כ נוטלים לידים ומגישים את הסעודה. ודלא כהרמ"א או"ח סי' רעג שפסק שצריך לאכול לאלתר

אך הרמב"ם כתב בתשובה
שלו (רפח):
"ואין לנו ברכה מן הברכות שסודרין אותה על הפת חוץ מקידוש היום בלבד לפי שהקידוש הוא במקום סעודה ובשעת סעודה".

לפי הרב קאפח לא צריך שהקידוש יהיה בשעת סעודה ולפי הרמב"ם צריך שקידוש יהיה בשעת סעודה.

כיצד מישבים ההדורים?
תודה רבה!

שאלות בהל' ברכות

א. כאשר אדם מרתיח מים להכין קפה, ובנתיים (עד סיום הרתיחה) הוא מברך על מים מהברז. האם יצטרך לברך שוב ברכת שהכל על הקפה? מחד הקפה עדיין כלל לא מוכן "הדבר לא בא לעולם", מאידך הקפה רובו מים הנמצאים לפניו וגילה בדעתו עוד לפני ברכת שהכל שהוא מעוניין בשתיתו.

ב.  אם הוא אינו צריך לברך שוב על הקפה, האם מותר לו לברך בורא נפשות לאחר שתית המים מהברז ולפני שתית הקפה? שכן לרוב שתית הקפה איטית מהרגיל ולרוב שאינו שותה שיעור רביעית בזמן קצר. כך שאינו מתחייב בברכת נפשות.

 

 

כבאנה הנאפת בשיטה חדשנית

שלום לכב' הרב

לאחרונה נחשפנו לשיטת אפיה חדשנית של הכבאנה.
בשיטה זו מכניסים הבצק בתוך סיר סגור, אל תוך סיר גדול יותר, ובתוך הסיר הגדול מים רותחים
.
את שני הסירים מכניסים לפלאטה לפני שבת ולמחרת הכבאנה אפויה כדבעי (את האפיה עושים בין היתר אידי המים).

שאלתי: האם שיטת אפיה זו משפיעה על הברכה
לפני/אחרי האכילה

בברכה

Subscribe to ברכות הנהנין