נדר ונוהג

1) רבנו כתב שיכול אדם לנדור שכל נדר שינדור ב10 שנים הקרובות יהיה בטל, בתנאי שלא זכר את התנאי הזה.
האם כדאי לעשות תנאי כזה?(מה שנקרא כל נדרי)
2)מה החשיבות של התחייבות? האם נחשבת כנדר או לא?
כמו מה שאמרו שאשכים ואשנה מחר, שצריך לקיים. האם זה מצד נדר, ואם לא אז מצד מה צריך לקיים?

שו"ת |

שלום
1.ראיתי בעלון 'בית נאמן' גליון 149 פרשת תצוה
התשע"ט שהביא שלפי הרב סעדיה גאון (בביאורו לספר
יצירה פ"ב מ"ב ) כותב שיש כמה אותיות שנמצאים
בערבית ואין לנו אותם בעברית וביניהם האות ג'ים
וזה לא כמו מסורת רוב יהודי תימן ?

שו"ת |

לכבוד הרב,
האם קיים איסור לשון הרע בדיבור על מין מסויים, כגון נשים או גברים, מבלי לדבר על אדם ספיציפי או קבוצה ספיציפי? נניח להגיד שנשים הם x (דבר גנאי) או להגיד שכל הגברים הם ––" (דבר גנאי) לא מצאתי מקור הלכתי לשאלה זאת

שו"ת |

כתוב ברמב"ם בהל' עבודת כוכבים פי"ב "העברת השיער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה אינו אסור מן התורה אלא מדברי סופרים והמעבירו מכין אותו מכת מרדות, במה דברים אמורים במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים. אבל במקום שמעבירין השיער הנשים ואנשים אם העביר אין מכין אותו. ומותר להעביר שיער שאר איברים במספריים בכל מקום".
א. האם אסור להעביר רק בתער בית השחי ובית הערווה או גם במספרים כעין תער אסור?
ב. האם כאשר מנהג המקום להעביר שער בית השחי זה מותר או שזה אסור רק שאין מכים אותו מכת מרדות לפי הרמב"ם?

שו"ת |

אני חילוני שמעוניין להתיר נדר. האם יש גורם שמבין בתהליך התרת נדר שניתן לפנות אליו? שם / טלפון ?

שו"ת |

לכבוד הרב שלום קיבלתי ירושה וקיבלתי בלבי ומחשבתי לעשר אותה בלי נדר. לאחר שתרמתי כרבע מהמעשר אשתי הפסיקה לעבוד עקב מחלה והמצב הכלכלי שלי התדרדר. הוצאות הבית גדלו - אני מפרנס יחיד עם חמישה ילדים. (עם משכנתה גבוהה ומינוס בחשבון) אמנם כשבני משפחתי שאלו אותי למה אני תורם (מאחר שמצבי הכלכלי לא כל כך טוב) אמרתי להם שזה נדר כדי שיקבלו את זה בהבנה. האם אני חייב לעמוד בקבלתי הראשונית או שאין חשש מנדר ואני פטור.
תודה מראש

שו"ת |

שלום, שאלתי אותך שאלה אך לא הבנתי לגמרי את התשובה. השאלה הייתה - אני לא זוכר אם אמרתי עם הפה או לא - שלא אפגש עם חברים עד שתיגמר תקופת המבחנים. רב אחר ענה לי שזה לא נחשב נדר. אתה ענית לי שאם אמרתי בפה זה כן נדר ואם לא בפה אז לא. אז מכיוון שאני לא זוכר אם אמרתי עם הפה או לא - האם אפשר להתעלם מזה? וזה לא ייחשב כנדר?
תודה.

שו"ת |

שלום, יש לי שתי שאלות: לאחרונה אמרתי לעצמי שעד שלא שאסיים את המבחנים לא אפגש עם חברים. אני לא זוכר אם אמרתי את זה בלב או עם הפה - האם זה נחשב נדר? בנוסף, יש לי מחשבות טורדניות, משמע מחשבות שקופצות לראש בלא רצוני.
רציתי לדעת האם אני יכול להיות רגוע לגבי נדרים במידה והמחשבה היא בתוך הגוף (כלומר לא נעשה שימוש בפה או בקול)?
תודה רבה.

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, יש לי חבר, וכן שמעתי שמורים כמה פוסקים, הסובר שהיות והתקשורת הוויזואלית מעניקה לנו את האפשרות ליצור קשר המלווה בתמונה עם חברים ובני משפחה השוהים בכל רחבי תבל בכל עת בה אנו חפצים בכך, אין לנו לברך את ברכת 'שהחיינו' או 'מחיה המתים' כי זו תהיה ברכה לבטלה, היות ושמרנו על קשר עם אותו חבר או בן משפחה באמצעות אמצעים אלקטרוניים ויזואלים. לפי הגישה הזאת גם לא נברך על פרי חדש אם נראה אותו בשידור חי או נברך על ראיית הלבנה בראש חודש אם נראה אותה בשידור חי. מה דעת מארי לפי דברי רבנו בפרק העשירי של הלכות ברכות? בברכת התורה,

שו"ת |

שלום עליכם רבי ערוסי ראיתי שיש מקפידים על סדר גזיזת ציפורניים, וגם על יום הגזיזה, וגם על שעת הגזיזה. וכל זה נראה לי מוזר מאד. ולא מצאתי כן בתנ"ך או בש"ס, או בשאר ספרי חז"ל, או בגאונים, או ברמב"ם.
רציתי לדעת אם זה בכלל האיסור של דרכי אמורי ודרך כלל מה הגדר לאיסור זו של דרכי אמורי.
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪