שבת

שלום לכבוד מו"ר הי"ו
עשינו מבצע שיר השירים בבית הכנסת, ילדים שמגיעים 4 פעמים לשיר השירים מקבלים שובר לפיצה + טרופית.
האם מותר לחלק שוברים אלו בשבת לילדים ? האם יש בזה חשש של מקנה מתנה בשבת ? האם זה נחשב כמו כסף שהוא מוקצה ?

שו"ת |

שלום
1. הרב ענה לי בזמנו להוליך אדם מבוגר בעגלה לבית
הכנסת במקום שאין עירוב רק על יד גוי יהיה מותר
בענין זה האם יהיה הדין שונה
א. האחראי מטעם המושב לענייני דת אמר לי שהעירוב
תוקן שאלתי תלמיד חכם תושב המושב לשעבר והיום
גר בבני ברק והוא מעורה בעניין זה לשעבר והוא פקפק
בדבר וטען שצריך לבדוק על ידי מומחה בעירוב
ובהילכותיה ושהוא לא סומך ורצה לחבר אותי עם
מומחה בעירוב
ב.האם ניתן לומר שהמושב אין נחשב רשות הרבים
אלא כרמלית
ג. האם ניתן לסמוך על הדעה ששבות אחת במקום צורך

שו"ת |

שלום לרב
האם לפי דעת הרמב"ם מותר לאב לבקש ולדבר בשבת עם חברים כדי שימליצו עבור בנו שימצאו לו ויסדרו לו מקום עבודה? מה הדעה של פוסקים אחרים?
תודה רבה.

שו"ת |

שלום הרב,
בעניין בר המים של חברת נועם, המאושר לשימוש בשבת על פי הרבה פוסקים, האם כך דעת רבנו?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
האם מותר לסוע בערב שבת לבכ''נ מרוחק, ולחזור בלילה כאשר שלט הרכב נמצא בכיס? לכאורה זה טלטול מן הצד ומותר

שו"ת |

שלום לכת"ר. האם (במקרה של צורך) ניתן ליטול ידיים לפני הקידוש (ולסמוך על דעת הרמ"א)? [שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעא סעיף יב. אחר שקידש על כוס, נוטל ידיו ומברך ענט"י ואם נטל ידיו קודם קידוש גלי דעתיה דריפתא חביבא ליה, לא יקדש על היין אלא על הפת. הגה: וי"א דלכתחלה יש ליטול ידיו קודם הקידוש ולקדש על היין. וכן המנהג פשוט במדינות אלו ואין לשנות רק בליל פסח, כמו שיתבאר סי' תע"ג]. בברכת חורף בריא וגשום!

שו"ת |

בס"ד לכבוד הרב השלום והברכה. אני יודעת שיש ענין לא לקרוא תהילים ומקרא בלילה עד חצות, ושבליל שבת מותר. האם גם אחרי השקיעה ביום שבת מותר? מה הדין לגבי חול המועד ויום טוב, וראש חודש?
תודה רבה

שו"ת |

האם מותר לסוע בערב שבת לבכ''נ תימני מרוחק, ולחזור בלילה כאשר שלט הרכב נמצא בכיס?
לכאורה זה טלטול מן הצד ומותר

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪