שבת

בהמשך לתשובה שראיתי באתר:
שאלה: לשיטת הרמב"ם ומהרי"ק, כיצד ניתן לחמם אוכל לסעודה שלישית?
תשובה: יכונן שעות שעות שידליק את הפלטה כשעה לפני סעודה שלישית ויניח את המאכלים שנתבשלו כל צרכם מערב שבת, על הפלטה, בטרם החשמל דלק.

1)למה דווקא מאכלים שנתבשלו כל צרכם? למה אסור לחמם מאכלים שלא בושלו. הרי לכאורה בגרמא לא נחלק. האם מבחינה עקרונית זה מותר, ורק ההוראה לאסור ברבים?
2)האם מותר לחמם מים במקרה שלנו? הלא לשיטת מארי מים נחשבים כדבר שאינו מבושל, ואם כן יש חילוק ביניהם?
תודה רבה

שו"ת |

שלום הרב
הבנתי שמותר להשתמש בקולפן לצורך קילוף קליפת הפירות בשבת..רציתי לשאול האם מותר לי להשתמש בקולפן ע"מ ליצור צורה מסוימת בפירות בשבת? (מעיין פיסול בפירות)
תודה

שו"ת |

יורינו רבינו,
1. מדוע אסור להחזיר לפלטה בשבת אם אני מחזיר על צלחת הפוכה, הריצגם אם נשווה את הפלטה לתנור של המשנה שחומו רב, סוף סוף החשש הוא משטם מחזי כמבשל, ודרכו של מי לבשל על צלחת הפוכה?
2. אמנם באולמות ומלונות מבשלים גם על פלטות, אבל בסוף עינינו הרואות שעדיין אי אפשר לומר שדרכנו לבשל על פלטה ביומיום. בסופו של דבר בבתיהם של אחינו החילונים לא נמצא פלטות ואצל רובנו הגדול עדיין מבשלים על כיריים, ומדוע יש פה מחזי כמבשל?!

שו"ת |

שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול.

שו"ת |

יורנו רבינו,
1. לשיטת הרמב"ם ומהרי"ק, כיצד ניתן לחמם אוכל לסעודה שלישית?
2. אם לכאורה ימציאו מעין פח דק ברוחב הפלטה ובגובה של סנטימטרים בודדים עם אפשרות להכניס לתוכו מים, האם בכהאי גוונא יהיה ניתן להחזיר או לתת אוכל על הפלטה בשבת, האם יהיה ניתן להשוות מקרה זה לחימום על גבי מיחם?
3. הוריי נוהגים בביתם לפי הרב רצאבי. רציתי לדעת מה עליי לעשות כשאני רוצה להכין קפה ובשביל זה אני צריך להוריד את הקומקום מהפלטה, באילו אופנים אוכל להחזירו לפלטה?

תודה רבה.

שו"ת |

אם אני מתארח בשבת כגון בית מלון מה הדין לגבי הדלקת נרות

שו"ת |

למה מארי יוסף קאפח לא היה שם טלית בליל שבת והרי זה תלמוד ורמב"ם מפורשים? ושאלה שנייה יורנו הרב יצ"ו מה הם כללי הפסיקה ביהדות תימן גאונים\ רמב"ם\שו"ע\מהרי"ץ\שתילי זיתים ומה היה השתלשלות פסיקת ההלכה בתימן למחוזותיה? שיזכה כת"ר להאריך ימים על ממלכתו ולראות את בנו הרב צפניה יצ"ו יושב על כסאו.ת"ל.

שו"ת |

לק"י
א. מי שנוהג כרבנו לגבי קידוש והבדלה על יין לא מבושל יכול לצאת ידי חובת הבדלה ממי שמבדיל על מיץ ענבים מפוסטר?
ב. אם לא, כיצד ינהג אם אין לו יין כשר לקידוש או שיכר מדינה?
ג. אם לא יוצא ידי חובה ושמע הבדלה על יין מבושל, כשמוצא יין כשר צריך לחזור על הכל או רק על ברכת ההבדלה עצמה?
ד. אם אמרתי 'ברוך המבדיל' מותר לי לאכול כאשר אין כרגע יין כשר לקידוש?
ה. האם ברכת ההבדלה מעכבת את ברכת הבשמים והנר?

שו"ת |

לק"י
א. מי שנוהג כרבנו לגבי קידוש והבדלה על יין לא מבושל יכול לצאת ידי חובת הבדלה ממי שמבדיל על מיץ ענבים מפוסטר?
ב. אם לא, כיצד ינהג אם אין לו יין כשר לקידוש או שיכר מדינה?
ג. אם לא יוצא ידי חובה ושמע הבדלה על יין מבושל, כשמוצא יין כשר צריך לחזור על הכל או רק על ברכת ההבדלה עצמה?
ד. אם אמרתי 'ברוך המבדיל' מותר לי לאכול כאשר אין כרגע יין כשר לקידוש?
ה. האם ברכת ההבדלה מעכבת את ברכת הבשמים והנר?

שו"ת |

שלום כבוד הרב,

לאילו ערים העירוב של קריית אונו חופף? אני זוכר שלפני כמה שנים פורסמה מודעה על איחוד העירוב עם אור יהודה, אבל לא זוכר את הפרטים, וכמו כן - מה לגבי גני תקווה וסביון?

בתודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪