ברכות למיניהן

שאלתי לכבוד הרב מארי.
כיצד נהגו לאכול קובנה משוחה בסמנה העשויה מחמאה? הלא פסקו הרמב"ם והשולחן ערוך שאין ללוש פת בחלב?
לענ"ד לא מתקיימים בזה התנאים להיתר: א. פת משונה שניכר שהיא חלבית. ב. שנגמרת בארוחה אחת.
אוסיף על שאלתי: והיה ודבר אסור, כיצד לנהוג בבית הורי שמגישים קובנה כנ"ל, כמובן בלא לפגוע בכבודם?
בתודה.

שו"ת |

שלום לכת"ר. אכל כזית מן האוכלין ופחות מרביעית מן המשקין, ורוצה לברך נפשות על האוכלין בלבד! כדי שיוכל להמשיך ולשתות (בלי ברכה), האם אפשרי? או ברכת בורא נפשות פוטרת את המשקין ומהוי היסח הדעת ויצטרך לברך שוב על המשקין. תודה רבה!

שו"ת |

לרב ערב טוב,
רציתי לשאול שלוש שאלות שמציקות לי ברמה הקיום הפרקטי, למרות שלימוד המקורות מורה אחרת מהנחות היסוד שלי.
1) מה החשיבות שהמזמן יברך את ארבעת ברכות ברהמ"ז בקול? מנסיוני יש אנשים שקולו של המזמן מפריע להם בברכתם האישית.
2) למה בכלל מברכים בפ"ע? הרי קיי"ל שהמברך יכול להוציאם יד"ח?
3) למה בברכת לבנה אנו מחכים שלושה\שבעה ימים מזמן המולד? הרי פעמים רבות הירח נראה קודם לכן, ולמה אין בכך העברה על המצוות?
תודה רבה

שו"ת |

שלום
1. בירך על הפת המוציע וקודם שטעם נזכר שלא נטל ידיו
לסעודה, מה עליו לעשות ?

שו"ת |

האם לפי רבינו מותר לברך את ברכת המאורות של יחיד כנוסח סידור רס״ג (בשעת הדחק במיוחד) ?

שו"ת |

בס"ד לכבוד הרב השלום והברכה. אני נשואה לאשכנזי ונוהגת מנהגי אשכנזים בד"כ. אני אומרת ברכת המפיל בלי שם ומלכות בחתימה. האם אפשר אח"כ לקרוא ספר קריאה או כל דבר אחר עד השינה? האם יש הבדל בין דברי תורה לדברי חולין?
תודה רבה

שו"ת |

ראשית נברך את מורינו ורבינו ברפואה שלמה אחר ששמענו שהוא לא בקו הבריאות. ויהי רצון שזכות ההוראה לרבים תעמוד לו להחלמה מהירה להמשיך ולמסו שיעורים שהם כמו אויר ליהדות תימן ולכל עם ישראל הנבונים בכלל. יורנו מורנו ורבנו הגאון הרב רצון ערוסי שליט"א אנו נוהגים שלא לברך על טבילת כלים, אך מדוע אנו מברכים על טבילה של אשה לאחר נידתה? הרי גם ברכה זו לא נזכרה בדברי רבנו הרמב"ם? חיפשתי בספר טהרת משה, ולא מצאתי התיחסות לכך.

שו"ת |

כתוב ברמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ט "כל מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגילה ונר חנוכה. וכן כל מצוה ומצוה שהיא קניין לו כגון ציצית ותפילין ומזוזה ומעקה. וכן מצוה שאינה תדירה ואינה מצוייה בכל עת שהרי היא דומה למצוה שהיא מזמן לזמן. כגון מילת בנו ופדיון הבן מברך עליה בשעת עשייתה שהחיינו. ואם לא בירך על סוכה ולולב וכיוצא בהם שהחיינו בשעת עשייה מברך עליהן שהחיינו בשעה שיצא ידי חובתו בהן וכן כל כיוצא בהן".
1. האם ילד המניח תפילין פעם ראשונה חודש לפני הבר מצווה יברך שהחיינו בשעת ההנחה או בשעת קניית התפילין?

שו"ת |

לכבוד הרב שלום, מה משמעות הברכה "תקיץ ברחמים" באלו רחמים מדובר? ומה ההבדל בינה לבין "תקיץ בישועה ורחמים".
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪