דילוג לתוכן העיקרי

דקדוק שו''ת הרמב"ם שעסק במנהג ליצוק מים במקום טבילה לנשים

בשו''ת הרמב"ם רמב שעסק במנהג ליצוק מים במקום טבילה לנשים, כתב (בערך ברבע התשובה):
"וידענו שיעור זה המעשה הרע והמנהג המגונה שכלולים בו מינות וגלוי עריות בפרהסיא לרבים". ולא הבנתי איך יש כאן גילוי עריות בפרהסיא? בסה"כ יש אשה שיוצקת מים על חבירתה. אין זה דומה לבלנית? או שהרמב"ם נגד בלנית

ברוך תהיה

ספר טהרת מש"ה

לכבוד הגאון כו' הרב צפניה ערוסי שליט"א,
שלום וברכה.
בספר טהרת מש"ה מבאר הרב שליט"א גדרי ההרחקות בנדה, אלו שהם מדינא ואלו שהוספו באורך הדורות. שאלתי היא, מה צ"ל היחס של אדם אשכנזי להחומרות שנתוספו לאחר זמן חתימת התלמוד, אם צריך להקפיד עליהם מדין מנהג אבות וסייג וכדומה, או שנאמר כי מאחר ואין להם מקור או סמך בתלמוד אי"צ, שאין בכח רבותינו שלאחר חתימת התלמוד להוסיף גזירות חדשות. וכן אם אולי משתנה הדבר אם מדובר בחומרא שנתוסף ע"י רבותינו הראשונים, או אלו שנתחדשו ע"י האחרונים.

Subscribe to טהרת המשפחה