דילוג לתוכן העיקרי

הלכות אישות פ"ז הלכה (כב) (יז)

(השאלה כבר נשאלה לרב
א.שפניר אך מכיוון שזו שאלה ספציפית ברמב"ם
רציתי לשאול את הרב, וכאשר שאלתי אתמול הרב לא היה רשום כאן...) "האומר לאשה הרי את מקודשת לי במאה דינר, ונתן לה דינר אחד, הרי זו מקודשת משלקחה הדינר, והוא ישלים לה את השאר" מה דעת הרמב"ם:
א.מה הדין אם לא השלים לה. האם צריכה גט או שאינה מקודשת כי לא התקיים התנאי.
ב. האם יש הבדל אם הגירסה "והוא ישלים לה" או "והוא שישלים לה" (בתוספת "שין"). וכמה זמן יש לו כדי לקיים את התנאי?
תודה.

דיני חופה

1. האם לפי הרמב"ם/מנהג תימן, יש עדיפות לקיום חופה לפני שקיעת החמה?
2. כיצד לפי הרמב"ם יש לעשות את 7 הברכות שכיום עושים ממש בסמוך לקידושין, ואף תחת החופה. (האם אפשר לאחר מכן, ישיבה/עמידה וכו')
3. מהו סדר הקידושין עצמם? האם יש הבדל בין דעת הרמב"ם למה שמקובל כיום?
4. האם יש חובה להקריא את הכתובה תחת החופה? כמעט ואף אחד לא מבין אותה מהאורחים, ורוב הזמן אנשים קצרי רוח להמשך הטקס. האם אפשר לתרגמה או לאמרה בקיצור?
5. האם חובה לפי הרמב"ם שבני הזוג ילכו לחדר ייחוד מיד אחרי החופה או שאפשר לשמור את העניין לסוף הערב? מה נהגו בתימן?

האם אשה אמורה לשמוע בקול בעלה או אביה?

בס"ד שלום לך, האם יש פסוק או מקור הלכתי לכך שאשה אמורה לעזוב את בית הוריה כמו שיש פסוק לגבר "על כן יעזוב איש את ..." ולא אישה. האם יש מקורות שמדברים על עזיבת אישה את בית הוריה לטובת בעלה?
תודה

דם בתולים

בני נ"י עומד להתחתן בעוד כחודש ימים. וכעת אני לומד אתו הלכות הקשורות לעניין זה, קודם הלימוד אצל מדריך. ולהלן שאלות מספר.
1. בני סיפר, שלחברו קרה מקרה ובביאה ראשונה שלו, בליל חופתו, כשעשו מעשה החלה אשתו לבכות לפתע מהתרגשות (ולא מכאב) חברו נבהל מכך והוציא האבר, האם במקרה כזה מותר לגבר לאחר שנרגעה האשה לבוא עליה בשנית ולגמור ביאתו?
2. האם לאחר ביאה חובה גדולה לפרוש מהאשה? האם בערב הראשון לא יוכלו להישאר מחובקים כגוף אחד הלא זו אינטימיות שאין גדולה ממנה, וזאת לאחר זמן כה רב שציפו לרגע זה.

הקפאת זרע

1. מה דעת הרב בנוגע לאדם שחולה במחלה מסוימת, והרופאים המליצו לו להקפיא זרעו מכיוון שייתכן ואיכות הזרע תיפגע בעקבות טיפול רפואי מסויים שעליו לעבור. שאלה אחרת,
2. מה דעת הרב בנוגע להפריות וכו' שאדם צריך להוציא זרעו למבחנה בכדי שיבדקו מה איכות זרעו והאם יכול להוליד?

הלכות הקשורות בבית חדש.

לפי הרמב"ם.
1. כיצד יש להתקין מעקה ולברך לפי הרמב"ם? הלא אין המעקה מקיף את כל שטח הבית, אלא רק צד אחד בקיר שם מצוי החלון. - אם התשובה חיובית, מתי יש לברך? בזמן התקנת היסודות? בזמן הנחת המעקה? לפני ההלחמה הסופית?
2. לגבי מזוזה. האם צריך לברך על כל מזוזה ומזוזה בכל חדר או שברכה אחת פותרת הכל? (הרמב"ם דן בכך?)
3. מה בעניין ההלכה להשאיר אמה על אמה לזכר ביהמ"ק? האם ניתן להניח במקום זה תמונה של ירושלים או משהו דומה? או שצריך ממש להשאיר מקום חשוף מצבע?

צום חתן לפי מנהגי התימנים - דחוף !!!

שלום. שאלתי שאלה לגבי חתן תימני שאינו יודע אם הוא צריך לצום ביום חתונתו או לא (והאם זה מותר לו) אביו צם בחתונתו, אך יתכן שזה היה מחוסר ידיעה ומכך שראה חתנים אשכנזים שעושים כך. החתונה תתקיים בע"ה מחר בערב ולכן העניין דחוף.
תודה יעקב מאיר

צום לחתן ביום חתונתו

שלום. חתן תימני שאל אותי בקשר לצום ביום החתונה. אביו זוכר שהוא צם ביום חתונתו, אך אין הוא זוכר למה (קרוב לודאי שעשה כך בגלל שכך נהוג במקום בו הם גרים על ידי רוב החתנים שהם אשכנזים). האם הוא צריך לצום? האם הוא רשאי לצום?
תודה יעקב

Subscribe to נישואין