נישואין

שלום לכת"ר, בביה"כ שלנו, יש כהן כהן שחי עם גרושתו זה שנים רבות. כידוע הוא עובר על הלכות התורה אך דבר זה לא מונע ממנו לחדול ממעשיו ולהמשיך במרדו. וועד בית הכנסת והרב שואלים מכת"ר:
1. היום הוא מכהן כגזבר בית הכנסת, חותם על צ'קים ובעל הרשאה. האם יש למנוע ממנו תפקיד זה?
2. הוא עורך "השכבות" ותפילת "מי שבירך" וזוכה לכיבודים. האם לאור דברי מרן באבן העזר ו, ו, חו"מ לד, יו"ד שלד ועוד יש למונעו מתפקידים הנ"ל: ציבוריים תורניים שחלילה לא ייראה שרב הקהילה והוועד תומכים בכך בעוד שאדם רומס ההלכה ביודעין בריש גלי וזוכה לכבוד.

שו"ת |

מורנו ורבנו הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א ברצוני לשאול את כת"ר שאלה. רבנו בהלכות תפלין ומזוזה וספר תורה בפרק רביעי כותב שאסור לשמש בחדר שיש בו תפלין או ספר תורה. ולא מצאתי שכתוב שאסור לשמש בחדר שיש בו ספרי קדש אחרים שהרי יכל לכתוב רבנו ספרי משנה או תלמוד או תנ"ך, ולא כתב כן. יתירה מכך, שאלו פעם את מארי זצ"ל האם מותר להניח סידור על חומש והוא ענה שמותר, כי רבנו כתב בהלכה שאסור להניח ספר על ספר כשהוא כתוב על גויל/קלף כמו בעבר, ובספרי דפוס ניתן להקל, מה גם שיש כריכה, והיא עצמה מונחת על החומש, ואינה חלק ממנו...

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
ברצוני לשאול, יש לי חברה אשר התגרשה לפני מס' חודשים (הבקשה לגירושים היתה מצד הבעל). היא כעת מתחילה לחשוב על להתחיל לחפש בעל חדש. האם היא יכולה להוריד את כיסוי הראש? אציין כי היא משתייכת לזרם הדתי לאומי והולכת עם מטפחת. אודה לתשובתך

שו"ת |

שלום עליך מו"ר בעניין הפסק טהרה לפי דעת רבינו ולפי מנהג תימן, די לאישה בקינוח הן בהפסק טהרה והן בבדיקות של 7 נקיים. במקרה שהאישה שכחה ולא עשתה הפסק טהרה - האם ניתן להחשיב כהפסק טהרה כל קינוח שעשתה, כגון קינוח לאחר שירותים (בנייר טואלט או מגבון) וראתה שיצא נקי? או שחייב דווקא שהבדיקה הייתה לשם "הפסק טהרה" ובעד המיועד לכך?
תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
האם צריך להמתין שיעור של הילוך חצי מיל (כ 9 דקות) בין יציאה מבית הכסא לבין תשמיש? קראתי בספר דרכי טהרה " הבא מבית הכסא אל ישמש מיטתו עד שישהה שיעור הילון חצי מיל (כ -9 דקות) מפני ששד בית הכסא מלווה עמו. ואם שימש הווי ליה בנים נכפים. ודווקא בית הכסא קבוע, אבל הנפנה לצרכיו בשדה או בבית כסא עראי אינו צריך להמתין" כמובן שאני מדבר על שירותים רגילים שנחשבים כבית הכסא קבוע ולכן האם יש לחשוש לכך ולחכות כ 9 דקות או שאין צורך לחשוש לכך?
תודה מראש.

שו"ת |

שלום וברכה, מה יעשו זוג אשר ביתם קטן ויש להם בנים בוגרים שישנים מאוחר, והם חוששים לקיים מצות עונה בלילה? הבית פנוי רק בשעות הבוקר. האם מותר לשמש ביום? (לא מדובר בת"ח)
תודה

שו"ת |

שלום וברכה כת"ח אשאל, רבנו לא הזכיר במשנה תורה איסור לבעל ואשתו הנדה להעביר חפצים מיד ליד (חוץ ממזיגת הכוס). אבל שמעתי שהמנהג בתימן היה לאסור זאת. האם חובה לאסור זאת? אם זהו מנהג שפשט בכל ישראל, לכאורה הוא מחייב, כמו שתפילת ערבית הייתה רשות בעבר, ועתה היא חובה. מהי פסיקת הרב? ברוך תהיה

שו"ת |

שלום וברכה האם עפ הגמרא בעבודה זרה סוף דף יז עמוד א' ניתן להבין שיש אפוטרופוס לעריות? (הרי הוא סמך על עצמו)
תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה בסה"מ שנג הביא רבנו מדרש הלכה המורה שאסור לקרב לנדה (בלא ביאה). משמע שנגיעת חיבה בנדה אסורה מדאורייתא. ובהל' אסו"ב סוף פי"א כתב רבנו "ולא יגע בבשרה מפני הרגל עברה". משמע שאסור נגיעה הוא מדרבנן בלבד. ורבים תירצו שכאן מדובר בנגיעה שאינה של חיבה, אלא טכנית בלבד. שאלתי: האם מותר לאשה הנדה לתמוך בבעלה החולה (או ששברה רגל), או שגם זה אסרו חז"ל? (יש אחרונים שהתירו) ומקרה נוסף: האם מותר לבעל לסדר את שערה של אשתו הנדה (ולעשות ממנו צמה, בשביל כיסוי הראש), אשר שברה את ידה ואינה יכולה לעשות זאת בעצמה? ברוך תהיה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪