נישואין

שלום כבוד הרב מארי כותב בהלכות אישות עמ' כא: "אך אם ייחדה לו לשם אישות ללא קידושין... אין בה איסור לאו אך יש בה איסור עשה...". מזאת עולה שבני זוג יהודים שחיים יחד ללא קידושין והחליטו להפרד צריכים גט. שהרי הם בגדר נשואים אחרת היו עוברים על לאו של קדשה. האם נכון הדבר? ואם כן, האם יש הבחנה בין היו מחללי שבת בפרהסיא לבין שלא מחללים. שהרי אם מחללים שבת בפרהסיא נלמד מדין הגוים שאין אצלם אשת איש ביחס ליהודי. ופטורים מגט. ושמא יש לומר שתמיד פטורים מגט כדי שלא לעודד את התופעה הזו בימינו? ילמדנו רבנו

שו"ת |

שלום וברכה הרמב"ם כתב בהל' אישות פ"י ה"ו "ולא תנשא נדה עד שתטהר, ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר, ואם עבר ונשא וברך אינו חוזר ומברך" א) האם מותר בשעת הדחק לדעת הרמב"ם לשאת נדה?
ב) האם בתימן נשאו נדה בשעת הדחק?
ג) אם וכאשר נשאו נדה האם היו מברכים שבע ברכות בסעודה לאחר הנישואין ובימי השבע ברכות או בירכו שבע ברכות רק תחת החופה?
תודה רבה

שו"ת |

1) האם הפנים חדשות צריכים לאכול בסעודה או מספיק שהם נוכחים ואפילו מגיעים לפני מים אחרונים? כי הרמב"ם כתב פ"ב הל' ברכות הל' ט' "אבל אם היו האוכלין אחרים שלא שמעו ברכת נישואין בשעת נישואין מברכין בשבילם אחר ברכת מזון שבע ברכות כדרך שמברכין בשעת נישואין. והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המנין". משמע מהרמב"ם שהפנים חדשות צריכים לאכול.
2) האם בשביל לברך שבע ברכות או אפילו אשר ברא צריך שיהיה זימון בעשרה של שבעה שאכלו לחם ושלושה ירק. או אפילו שלושה שאכלו לחם יכולים לברך שבע ברכות ובלבד שיהיה שם עשרה אנשים וחתן מן המניין?

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב,
חיפשתי תשובות של הרב באתר על ישיבה מעורבת בשמחות, כפי שנהוג היום בהרבה משפחות, כך שבכל שולחן יושבים כמה זוגות (ולא רק משפחה אחת ממש) - כמובן שהריקודים נפרדים לגמרי, והנשים הרוקדות לא נראות לעיני הגברים כלל. לא זכיתי להבין דעת הרב בנדון, מתשובות שונות באתר הבנתי הדלה הבינה לכאן ולכאן. אודה לרב מאד על תשובה שתהיה בהירה לי. בנוסף, ממש חשוב לי לדעת אם הדבר אסור - מהם המקורות? ומהו גדרו?
תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
יש לי שאלה בבקשה: ישנו טקס בקבלה להחזרת אהבה שנעשה בעזרת ילד שנקרא "שימושי שרים"... השאלה שלי היא כזאת: אם היה לאשתי חבר לפני שהתחתנו והוא עושה את הטקס עליה, זה יכול לעבוד? (זאת אומרת על אשה נשואה)? האם זה יכול להפריד בינינו?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
מה פשר מעשה הקניין שעושים בעת הכתובה? מה האיש קונה, מה האישה קונה, וכיצד בדיוק מתנהל הקניין? לא מצאנו במשנה תורה הלכה שמחייבת קניין זה. למעט בסוף פרק חמישי מהלכות מכירה אך שם מדובר כשאין חתימה ולכן יש מקום לבטא גמירות דעת ולחזק את מסירת המודעא. ברם מדוע יש צורך למעשה קניין כשיש חתימה על שטר בפני עדים? וכי יש גמירות דעת גדולה מזו? בברכה ובתודה

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, האם, מבחינת צניעות, יהיה כשר למסור תמונה של בת שלי לצורך שידוך לאחר שטרחתי להסביר לאביו של הבחור המעוניין גם בשידוך על מידותיה הטובות של הבת שלי? בברכת התורה, אליעזר

שו"ת |

שלום לרב אנו יוצאים לחופשה משפחתית ורצינו לדעת האם מותר לקיים יחסי אישות שהילד ישן איתנו בחדר במלון? כמובן שנפרוש סדין או בד כדי ליצור מחיצה ובמידה ויתעורר לא יראה כלום מדובר על ילד בן פחות מ3וחצי אך כמובן יודע לדבר
תודה לרב על התשובה

שו"ת |

שלום רב חברתי הטובה עוברת מסע ייסורים מאוד קשה מזה 13 שנה להכנס להריון ללא הצלחה. כיום, לאחר אין ספור הזרקות, וטיפולים, כדורים והורמונים, חברתי שהיא בת 35, הינה בכסא גלגלים, איננה יכולה ללכת מחוסר כוח, בעלה סועד אותה, חיו אינם חיים, הוא חי עם אשה שנראת לפחות 20 שנה יותר מגילה, ויחד עם זאת היא עדיין ממשיכה בטיפולי הפריות ותקוותה לא נמוגה. שאלתי היא: עד כמה אנחנו כבני אדם צריכים לעשות השתדלות כדי להביא ילדים לעולם? האם ההשתדלות שלנו צריכה לבוא על חשבון הבריאות? על חשבון איכות חיינו? על חשבון הבן זוג? עד כמה זאת השתדלות שלנו, כמה מתוך זה אנחנו משאירים לבורא עולם?

שו"ת |

שלום. האם כהן שהחזיר גרושתו וחי עמה באיסור גמור (והוא עומד במרדו אף שיודע ההלכה) כול להיות גזבר בבית הכנסת (תפקיד שמצריך נאמנות) או לערוך השכבות או תפילת מי שבירך? זאת לנוכח דעת מרן השוע בחו"מ לד, אבן העזר ו, ו וכיו"ב.
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪