נישואין

שלום לכבוד הרב
הוזמנתי לחתונה ולבקשת המזמינים - אישרתי השתתפות. נבצר ממני להגיע לחתונה ולא הספקתי להודיע על כך. שאלתי - האם מבחינה הלכתית חובה עליי לתת מתנה כספית (מצד העובדה שאישרתי השתתפות ו"בנו" עלי במספר המנות להזמנה וכעת על המזמינים "לספוג" את ההוצאות)? או שהיה עם זה היא מוסרית בלבד? אודה בתשובתך

שו"ת |

כבוד מורנו ורבנו הגאון מורי רצון ערוסי ששליט"א שמענו וראינו את השיעור שלך באתר נצח ישראל ביום שישי בנושא חופה וקידושין והשיעור כתמיד מלמד ומועיל, ואתה מגיש את הדברים בתבונה רבה. יהי רצון שילמדו ממך כל רבני ישראל. ולשאלה שמעתי בשיעור כי לפי רבנו הרמב"ם יש לייחד עדים לייחוד לאחר הקידושין, ורק לאחר מכן היא כאשתו לכל דבר ועניין. האם אדם שלא עשה ונהג כך, והוא כמובן נוהג לפי רבנו. מה זה אומר לגביו? שהיום אשתו היא אשתו מכח מה? מכיון שכול העולם כבר יודע שהם גרים ביחד?

שו"ת |

ידועה הוראת פוסקים שאשה שהחל דם שותת קודם הלידה אסורה על בעלה במגע. והנה, כת"ר בהלכות שבת פ"ב הי"א היולדת, כשכורעת לילד - הרי היא בסכנת נפשות, ומחללין עליה את השבת: קוראין לה חכמה ממקום למקום, וחותכים את הטבור, וקושרין אותו. ואם הייתה צריכה לנר בשעה שהיא מצעקת בחבליה - מדליקין לה את הנר ואפילו הייתה סומה, מפני שדעתה מתיישבת עליה בנר ואף על פי שאינה רואה. ואם הייתה צריכה לשמן וכיוצא בו, מביאין לה. וכל שאפשר לשנות, משנין בשעת הבאה, כגון שתביא לה חברתה כלי תלוי בשיערה ואם אי אפשר, מביאה כדרכה.

שו"ת |

שלום עליכם לכבוד הרב,
אבקש לשאול מספר שאלות:
א. עסקנו בישיבה בסוגיא בכתובות דף נו ע"א, שם מבואר שלדעת רבנו צריך שהכלה תהיה ראויה לביאה בשעת החופה, ואם לא כן, לא נחשבת אשתו. מרן בש"ע פסק בסתם כדעת רבנו וביש אומרים הביא את המקילים. שאלתי היא מה היו נוהגים אבותינו בתימן אם הזדמן מצב כזה שהכלה פירסה נידה לפני החופה? האם היו עושים קידושין מחדש לאחר טהרתה? או שגם בזמנם סמכו על המקילים בדבר?
ב. הנוהגים גם כיום כדעת הרמב"ם מה עליהם לעשות במקרה כזה?

שו"ת |

לכבוד הרב שלום רב לאישה יש הזכות לומר לבעלה איני ניזונת ובכך אין לה צורך להעביר לו את משכורתה מה הדין במקרה שהאישה היא מפרנסת בלעדית (הבעל לא עובד) באומרה לו איני ניזונת
1. מה המצב בין בני הזוג מכיוון והיא אינה מפרנסת את הבעל למעשה אין קיום משק בית משותף בין הצדדים האם כל אחד הוא יחידה נפרדת?
2. האם הדין ההלכתי הנ"ל בכלל מוכר במשפט בארץ ובמקרה כזה יש ניתוק זיקה כלכלית בין בני זוג בעודם נשואים
3. האם היא יכולה לממן את הבעל כנדבה? והאם הדבר ראוי בברכה

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
מה סובר הרב קאפח, האם מותר לעשות אמצעי מניעה, לאחר שהאדם כבר קיים פרו ורבו, מחמת קשיי פרנסה, כפי שכולנו רואים היום, שכמעט אי אפשר לפרנס משפחה מרובת ילדים בימינו?

שו"ת |

שלום וברכה כבוד הרב,

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
נוכחתי בסעודת שבת של שבע ברכות והופעתי לשמוע מפי החתן שלמרות שכל הנוכחים השתתפו בחופה, היה אפשר לברך את שבע הברכות מכיוון ש"השבת היא פנים חדשות". האם יש יסוד לגישה כזו להלכה או נאמרו שבע ברכות לבטלה? בברכה, א'

שו"ת |

שלום הרב, זוג חילוני שלא נרשמו לנישואין ברבנות, נישאו בטקס חופה שנערכה כך: ברכת אירוסין כהלכתה. ברכת שהחיינו על טלית חדשה. ענידת טבעת (הרי את מקודשת וכו')- אך שני העדים היו חברי החתן שאינם שומרי תורה ומצוות. נוסח כתובה עצמאי כללי שנוסח על ידי בני הזוג עצמם (שוויון, התחייבויות הדדיות כלליות - ללא כניסה לפרטים וסכומים). בכל מקרה רחוק מנוסח חז"ל המקובל... שבע ברכות - חלק מהברכות ברכו אנשים חילונים ואחת על ידי אשה... שבירת כוס השאלה: האם הזוג נחשב לנשוי הלכתית? במקרה של פרידה האם יידרש גט על מנת שהאשה תוכל להנשא בשנית?

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב אני תלמיד ישיבה ועוסק בדעת הרמב"ם בסוגיא. האם לדעת הרמב"ם חובה על העדים שצריכים לחתום על הכתובה – לקרוא את התוכן שבה, לפני חתימתם? לכאורה אם הם אינם קוראים אותה לפני החתימה, הם אינם יודעים על מה הם חותמים, ואיך אפשר להעיד על דבר שאינך יודע את תוכנו (הל' עדות ח, א). האם יש ראיה מדברי הרמב"ם? חשוב לי ציון מקורות. וכיצד הרב נוהג למעשה? ברוך תהיה לעולם תחיה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪