סת"ם

שלום וברכה!
א. לפי רבנו הפתילות חייבות להיות בצבע של הטלית? (טלית חומה פתילים חומים ודו'), או שאפשר לשים על כל הטליתות לבן?
ב. בהנחה שלרבנו חייב להיות בצבע של-טלית, האם כך גם היה מנהג תימן? כי הבנתי שהיו גם שמלות חומות.. האם הפתילים גם היו חומים?
ג. הפתילות חייבות להיות בגוון של-טלית או רק באותו הצבע?
ד. זה צריך להיות צבע שמחזיק מעמד כמו תכלת?
ה. צביעת הפתילים זה לעיקובא או למהדרין?
תודה רבה!

שו"ת |

שלום רב, הנני בה לשאול שאלה למעשה בדבר ה' זו הלכה. אני כותב ביד שמאל, ואת כל המלאכות אני עושה בימין (עשיתי כמה 'תרגילים' שמביא בספר פסקי תשובות שם). ובזמנו, הורו לי בשעת הבר מצווה להניח תפילין ביד ימין כי היא יד כהה, וכדברי מרן בשו"ע (סי' כז' סעי' ו') שהקובע הוא היד שכותב בה, דכלל הוא בידינו שיש ויש הלכה כיש בתרא, ובפרט שהרמ"א כתב שכן נהגו. אמנם, כעת התבוננתי דמחד גיסא מבואר באריז"ל שלעולם יניח ביד שמאל כל אדם ע"פ הקבלה, וראיתי בכה"ח (סי' כז' שם) שכתב לצדד להחמיר כדבריו, ובפרט בנדו"ד דפליגי בה קמאי ע"פ הפשט אם הכתיבה קובעת או שאר מלאכות קובעות.

שו"ת |

שלום לרב
בבית כנסת תימני, אחד העולים חוזר על טעות ולא מצליח לקרוא נכון. למשל בפרשת וירא "והרבה ארבה את זרעך" הוא קורא והרבה הרבה. למרות שמתקנים אותו פעמיים ושלוש וארבע הוא לא מצליח לתקן. איך לנהוג, לתת לו להמשיך את הקריאה, או להתעכב עד שיצליח לקרוא נכון?
תודה רבה.

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
מבחינת כריכת הרצועות של תפילין יד, האם בני העדה התימנית כורכים באופן שונה. לדוגמא : בסירטוניפ אני רואה לפעמים שכורכים 7 סיבובים ולפעמים אני רואה שסופרים גם את החצי בהתחלה ואז 6 סיבובים והוספת החצי האחרון. שאלתי נובעת מכך שאני רוצה להניח כפי שאבי וסבי הניחו ( בני העדה התימנית )
תודה רבה

שו"ת |

כבוד מורי רצון
1. האם בבדיקות של לפני ואחרי תשמיש, נהגו בהם בתימן? האם מועיל (לה ולו) ניגוב בטישו ולאו דוקא בעד? כי הרי לא מדובר בבדיקה של לטמא או לטהר.
2. האם כשמחליף בית מזוזה יש צורך לברך לקבוע מזוזה?

שו"ת |

לכת"ר שלום לכבוד הרב
אשמח לדעת למה היום לא נזהרים לקים את מצות כתיבת ספר תורה כמו שנזהרים לגבי כל מצוה? האם זו מצוה רובצת שלפני שקונים בית שני חייב לקנות ספר תורה?
תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב סופר כתב מגילת אסתר ולא השאיר בתחילה עמוד ריק, אפשר להשאיר כך? אפשר להדביק עמוד ליריעה בהתחלה? האם להחליף בכלל את כל היריעה?
תודה ויום טוב

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪
קובץ מאמרים ומחקרים ייחודי
מחיר: 
60.00₪