דילוג לתוכן העיקרי

שהיה וחזרה

1 דעת הרב יוסף קאפח שמותר להשהות תבשיל אפילו לא בשל כ"צ, ואפילו מצטמק ויפה לו על פלטה חשמלית אפילו בעלת כפתורים המווסתים את חומה. האם דעתו כן, גם לגבי כיריים של גז, שכמדומה שאין סברה לחלק ביניהם. וכן מה הדין להשהות בתוך תנור חשמלי שלא במצב שבת?

2 האם מותר להחזיר ע"ג פלטה חשמלית או ע"ג כיסוי הכיריים ע"י פח או תוך ארגז (שע"ג פלטה או ע"ג הגז), או תוך תנור חשמלי עם מצב שבת (ביטול הטרמוסטאט)? וא"כ, מה הדין אם נתן ע"ג קרקע קודם החזרה?

3 האם יש דרך להחזיר תוך לנור חשמלי שלא במצב שבת, כגון ע"י הוצאת הכפתורים ו/או ע"י ציפוי תוך התנור בנייר כסף?

הלכות קבלת שבת מוקדמת בשביל בן אדם סוכרתי

כבוד הרב,

יש לי שאלה לגבי קבלת שבת מוקדמת:
יש לנו אורח סוכרתי שיגיע אלינו בליל שבת הבאה ויש לו צורך לאכול לפני 18:30.
בקיץ, בחודש הזה, הדלקת הנרות היא ב 19:08.

• כמה זמן לפני שבת מותר לקבל את השבת?
• איך ניתן להדריך את האורח שהוא יכול להשתתף איתנו?

1. האם אפשר שהוא יעשה קידוש מוקדם בעצמו לפני הדלקת נרות?
2. האם אני יכול לקדש לפני 18:30 עבורו, עבור משפחתו ועבור משפחתי?
3. האם מותר לקדש על הכוס מוקדם לפני ערבית בליל שבת, ואם כן באיזה מצבים מותר?

בנוסף, אשמח להדרכה לתפילת יחיד ותפילת מניין כשמתפללים מוקדם.

תודה,

Subscribe to שבת