מצות יישוב הארץ

מה ייחסנו לכותל המערבי?
האם הוא מקום קדוש? הרי הכותל הזה הוא קיר תמך להרחבות שעשה הורדוס, ויש הפרש של כמה מטרים בינו לבין גבולות הר הבית המקודשים.. ועוד ששם בכלל היה השוק של הקורבנות..
ועוד שאני רואה שאנשים שכחו מה העיקר.. יוצאים בקפיין לשמור על הכותל קדוש כשבהר הבית שועלים משחקים שם כדורגל ומבזים את המקום לבלי הפסק..
אשמח לתשובה..
בברכת במהרה ייבנה המקדש..
תודה!

שו"ת |

שלום עליכם הרב.
האם לפי הרב קאפח יש חובה לגור בהתנחלות, בשביל גאולת הארץ? ( השאלה עוסקת במי שיש לו כוחות נפש לכך)

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
שאלתי היא לפי רבנו לאור יוקר המחיה ומחירי הדירות האסטרונומים בארץ, האם מי שנשאר בארץ היום עושה זאת רק ממידת חסידות? (שהרי רבנו כותב שאם המחירים הם פי שניים ממקומות אחרים זו רק מידת חסידות להישאר בארץ). ה' ירבה שלומך וטובתך.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
שמעתי על התחזקות באמונה של הפוקדים את אומן בראש השנה, אך מאידך קראתי את התייחסותו של הרב שטרן, שפורמה לאחרונה, והוא רואה נסיעה זו כשלילית. מה דעת כבוד הרב לגבי נסיעה לאומן לראש השנה? בברכה, א'

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, האם נכון שנערה, הלומדת באולפנה, תשתתף בהתנגדות לא פיזית לפינוי יהודים מבתיהם שבארצנו? בברכת התורה,

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, שמעתי את דברי מארי, אני הדל תלמיד הרבמ"ם וב"ה קצת יודע תורה, והפתעתי לשמוע שיש משום גזל גוי בהקצאת אדמות ארץ ישראל להקמת יישוב כלשהו. והלא ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל ע"י בורא עולם לאחר מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים? הלא השטח שלקחנו בחזרה מידי הממלכה הירדנית הוא חלק מארץ ישראל ולכן רשאים בני ישראל לשבת בכל מקום? איך ייתכן שתורת ישראל תכיר בזכותם של גויים על ארצנו? האם גם אם, חלילה, מחר יבוא גוי כלשהו ויטען בעלות על השטח בו בנוי ביתי בשומרון עליו יהיה למסור לו את ביתי ללא היסוס למרות שאני יושב בנחלת שבט אפריים? בברכת התורה, א

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אנוחנו עדים לגירוש אחינו מיישוביהם למרות ש"לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו, אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, הושיבונו נחלת אבותינו", לכן נשאלת השאלה כיצד ינהג כל הרואה את חורבות היישובים היהודים בארץ הקודש, כגון עמונה או כל מקום אחר ממנו גורשו אחינו משום טענות בעלות פרטית של נוכרים. האם עליו לקרוע קריעה כאבל? בברכת התורה,

שו"ת |

מו"ר הנכבד. מה הדרך הנכונה לנהוג לגבי ההלכה בהנחה של אמה על אמה.
1. ראינו אצל מארי זצ"ל בבית מול הפתח ריבוע אמה על אמה צבוע בכחול. ונדמה שהעידו שהוא קנה את הבית מסוייד, ועשה כך לאחר מכן. מדוע בכחול? האם זה היה מנהג בתימן?
2. אני יודע שעל פי ההלכה אין חובה לקלוף אם קנה בית מסוייד, אלא שאני מעוניין להחדיר בבני ביתי ובאורחים את ההלכה הזו, ועל כן אני מעוניין לקלוף. אפשר?
3. יש שקולפים אמה על אמה, ומגיעים למקום הבטון (האפור) ואז כותבים "ירושלם" או "זכר לחורבן" וזה יפה. ועוצמתי כשנכנסים לבית זה ומיד רואים זאת. מה דעתך על דבר כזה?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪