סוכות ושמחת תורה

שלום לכב' הרב,
1. א. במידה ואדם קשר סדין צמוד לגג הסוכה, לכל אורכה ורוחבה של הסוכה, בשל רצנו ליפות את הסוכה (נוי), האם הסוכה נפסלת בשל הסדין? ב. האם התשובה תשתנה כאשר הסדין רפוי ויורד יותר מארבע טפחים לתוך חלל הסוכה?
2.א. במידה ואדם קשר סדין לארבע דפנות של הסוכה, לכל אורכה ורוחבה של הסוכה, כאשר הסדין הקשור לדפנות כאמור נמצא במרחק של פחות מארבעה טפחים מגג הסוכה, בשל רצנו ליפות את הסוכה (נוי), האם הסוכה נפסלת בשל הסדין? ב. האם התשובה תשתנה כאשר הסדין הקשור לפנות הסוכה נמצא במרחק של יותר מארבעה טפחים מגג הסוכה?
תודה ומועדים לשמחה

שו"ת |

שלום לרב
1) מה דין הדס לדעת הרמב"ם טפחיים שוטה, וטפח עליון משולש?
2) אם פסול, האם יש לו תקנה על ידי הורדת העלים השוטים?
תודה רבה.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. גדר לגינה שעשויה מרשת פלסטיק. (חורים קטנים) האם כשרה לדפנות מדין לבוד?
2. זיכיתי את חבר שלי במצות לולב. נתתי לו את הלולב שיחזיק ביד ימין ואז
רציתי שיברך ויקח את האתרוג. אחרי שהוא החזיק את הלולב, הוא לקח בזריזות את האתרוג ולא הצמיד ללולב. אמרתי לו שיניח את האתרוג הוא בירך ואז הצמיד את האתרוג ללולב. האם יש כאן ברכה לבטלה שהרי בפעם הראשונה הוא כבר הגביה את האתרוג למרות שהוא לא הצמיד אותו ללולב.
תודה לרב.

שו"ת |

כבוד הרב שלום ומועדים לשמחה. ההלכה אומרת "סוכה שהיא גבוהה מעל 20 אמה פסולה". הסיבות ידועות ישנו בניין המתנשא לגובה של 30 קומות, בקומה הראשונה יש מרפסת שניתן לקיים בה סוכה כשרה, מאידך, בקומה ה -30 ישנה מרפסת זהה בגודלה למרפסת התחתונה ומקבילה אליה. השאלה : אם סוכה גבוהה מ -20 אמה פסולה, מדוע הגג שבקומה ה - 30 שהוא מעל 30 אמה פוסל גם הוא את הסוכה ?, יש לציין כי המרפסת בקומה ה -30 אינה גורמת לצל על הסוכה בכל צורה שהיא וגם כשיורד גשם המרפסת התחתונה לא נשארת יבשה ממים.

שו"ת |

שלום הרב אני נמצא בשנת אבל על אמי ע"ה (אמי הלכה לבית עולמה ביום ד' סיוון תשע"ו) מתארגן טיול משפחות בחול המועד סוכות, בהערכה של 50-60 משתתפים. האם מותר לי להשתתף בטיול זה ?

שו"ת |

יורנו מורנו דבר הלכה. מארי בדעת רבנו מחמיר בדין לולב שנסדר, ולא מפרש כמרן השו"ע, אלא שהוא מפרש שהשדרה נסדקה תחת העלה הראשון. ואם הסדק גדול הרי נראה כשניים ופסול. ונסדק ראשו הוא מדין נחלקה תיומת או מדין חסר כלשהו בארבעת הטפחים הראשונים. ואנו רואים שמוכרים לולבים רבים שהם פסולים לדעת רבנו אף שהם כשרים לשיטות אחרות. ושמעתי שמארי יוסף קאפח זצ"ל התיר ליקח לולב קנרי ולקיים בו מצות לולב. וכך גם התירו הגר"ע יוסף והגרש"ז אוירבך והציץ אליעזר. והנה, אין ספק בדבר, שלולב קנרי הוא יפה מאד, מהודר, זקוף, לא נפתח כלל וחשבתי לאור זאת, כי השנה אקח לולב כזה, שאפשר למצוא בנקל ארוכים ויפים להידור מצוה.

שו"ת |

שלום לכת"ר, בהלכות סוכה ישנו דין של אכילת ארעי מחוץ לסוכה. לכאורה הביטויים הם סעודה בפת, ומנגד שתיית מים וירק מחוץ לסוכה. מה דין מזונות? הרי רק אם מתכוון לקבוע סעודה או אוכל כמות שבני אדם קובעים זה נחשב סעודה, אם לא כן הרי זו אכילת ארעי ויהיה מותר מחוץ לסוכה אפילו יותר מכביצה ומה שאמר רבנו כביצה זה רק בפת המוציא? אם לא, מה דין תבשיל מזונות הרי עליו אין שם פת כלל!
תודה מראש.

שו"ת |

נשאל את מורנו ונשמע מוצא פיו אננו רוצים לבנות סוכה כאשר מעל חלק ממנה יש תקרה של תחילת הקומה הראשונה אך מאמצעה ואילך אין תקרה אלא שמים.
1. האם מותר לבנות כך סוכה?
2. האם היכן שנמצאת אותה תקרה, יש להושיב נשים וילדים או שמכיון שמדובר בסוכה אחת יוצאים ידי חובה בכל מקום?

שו"ת |

1) האם לפי הרמב"ם מותר לצרף כמה הלכות למשה מסיני בסוכה אחת כגון לבוד, גוד אסיק ודופן עקומה או שאפשר להשתמש רק בהלכה למשה מסיני אחת?
2) האם לפי הרמב"ם מותר להשתחוות בפישוט ידיים ורגלים כאשר אני פורס סדין על הרצפה? האם כך מנהג תימן להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים בקטע של והכהנים והעם?
3) האם בהשתחוויה בפישוט ידיים ורגליים צריך לשים חוצץ רק בין הפנים לרצפה או בין כל הגוף?
תודה רבה

שו"ת |

שאל אשאל את מורנו ורבנו. שאלתי אצלנו כמה חברים בקשר להצמדה של ארבעת המינים היינו הלולב והאתרוג והפנו אותי לדברי מרן שמקור ההצמדה בחלומו של הריקנאטי.
1. האם הרמב"ם לא הצמיד את ארבעת המינים? הוא לא כותב במפורש להצמיד אלא לקחת בימין לולב ושמאל אתרוג. מה עשו בזמן התלמוד?
2. האם באמת על פי חלום פוסקים הלכה?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪