דילוג לתוכן העיקרי

תפילה בגינה ציבורית בימי הקורונה

הבוקר התפללנו באחד הגינות הציבוריות והיות שלא הסתדר להביא ספר תורה, ארגנו המארגנים מבני ספרד שיהיה לאחד התושבים בבניין סמוך ספר תורה בביתו והוא קרא בקול מחלון ביתו את הקריאה לאוזניהם וללא ברכות התורה .

האם הם נהגו כראוי ?

 

האומר קדיש מתהלך

 מאז ומתמיד שמתי לב שנהוג אצלינו שש"צ האומר קדיש מתהלך תוך כדי אמירתו לתיבה בלי הקפדה על עמידה במקום (אמנם יש כאלה שרק נעים בעת עניית איש"ר של הציבור). האם היו כאלה שהקפידו בתימן שלא לעבור מול אומר הקדיש (כמו אצל המתפלל)? אם כן האם זה היה נפוץ ובאיזה קהילות?

 

נקדישך מקוצר

האם מפאת קוצר זמן אם לשחרית או למנחה. ניתן לומר קדושה בנוסח מקוצר זאת אומרת: אומר נקדישך ונעריצך ונשלש לך וכו׳ (כמו מנהג הבלדי) אחר שהציבור אומר קדוש וכו׳ אומר הש״ץ לעומתם משבחים כמו נוסח השאמי וגומר את הקדושה.   האם ראוי ונכון לנהוג כך או שב ואל תעשה עדיף?    ראיתי בהערה יט בפרק ט שמורי כותב שנוסח הקדושה לרבנו היא אחידה לשחרית למנחה ולמוסף

 

Subscribe to תפילה