דילוג לתוכן העיקרי

תפילות לפני ואחרי הלימוד

1. האם התפילות שרבנו מזכיר לפני הלימוד בבית המדרש ואחריו אינן חובה?

2 . ואם הן חובה, אני הדל מבקש להזכיר למארי לקרוא את אותן התפילות בשיעורים בשידור חי כי אני טרם שמעתי אותן לפני ואחרי שיעוריו.

 

עליות בשבת בימי קורונה

כאשר לא כל עולה משבעת העולים בשבת קורא בעצמו ויש בעל קורא שקורא והעולה קורא אתו ביחד.

האם יותר בגלל המציאות עכשיו של הקורונה להוציא שני ספרים אחד לעולה ואחד לקורא במרחק או שמא עדיף יותר שהקורא יעלה לכל העליות הוא לבדו?

 

מדוע נתייחדו עשרת הדברות אלו דווקא ולא אחרות מהתרי"ג מצוות

הרי ישנן מצוות חשובות מאוד כגון יראת ואהבת ה' וגם מצוות תלמוד תורה שלא נכנסו לאלו העשרה? ואילו לעשרה נכנסו מצוות שלכאורה אינן יסודיות כגון לא תחמוד ולא תענה...

איזו משמעות שבכלל לעשרה דברות אלו ויחודן, הרי הכל נאמר בסיני. אומרים בשם חכמינו שאלו העשרה כוללים כל התורה היאך נוכל להבין זאת?

שמעתי שמועה לבאר שאלו המצוות והלאוין נבחרו דוקא היות שבהן היה צריך אותו דור שלעבדי מצרים חיזוק מיוחד. האם פירוש זה ייתכן?

 

Subscribe to תפילה