דילוג לתוכן העיקרי

תפילה+דין הריגה ורצח

1 שליח ציבור שכח לומר ברכת כהנים (אין כהן בביהכנ"ס) וסיים את החזרה -  האם צריך לחזור ולאמרה

2. היה כהן בביהכנ"ס וש"צ המשיך וסיים החזרה - האם הש"צ יחזור או ברכת כהנים לא לעיכובא?

3 הרב קרא את דברי רבנמו לפיהם גדליה בן אחיקם נהרג. מדוע רבנו נהג בלשון הריגה, כשברור שהיה מדובר במעשה רצח, האם דין הרוצח וההורג שונים?

תפילה בציבור בימי הקורונה

כשיש עשרה בתוך בית הכנסת ויחיד שנמצא מחוץ לבית הכנסת. האם לדעת רבנו כשמתפלל עמהם היחיד נחשבת לו התפילה כתפילה בציבור לכל דבר כמי שנמצא בתוך בית הכנסת למרות שלא נמצא באותה רשות? 
האם יש גבול לדבר כגון שנמצא בחוץ והמנין במבנה או שנמצא בקומה עשירית ושומע ורואה את המנין מקומת הקרקע עדיין יוצא יד"ח?

זמן קריאת שמע

1 לשיטת רבינו מה הנפקה מינה של סוף זמן קריאת שמע או סוף זמן תפילה? כלומר אם הזמן עבר, יש משהו שלא אומרים או שזה רק לעניין בזמנה או לא בזמנה?

2 ציבור שאומרים את קריאת שמע במהירות, האם לקרוא אתם או לקרוא לבד ואז שמונה עשרה אתחיל גם לבד עקב מהירותם?

3 קראתי קריאת שמע בזמנה (רק 3 הפרשות), ואז הגעתי לציבור שהיה בתפילת שמונה עשרה, והצטרפתי לתפילה אתם. האם אני צריך לחזור על שמע וברכותיה למרות שעבר זמן קריאת שמע?

 

 

נוסח החזן

שלום הרב,
אני תימני ופעמים רבות אני מתפלל במניין אשכנזי

האם כאשר הגבאי אומר לי לעלות חזן מותר לי לסרב בתוקף מאחר ואני מתפלל בנוסח תימן?

אם אסור לי לסרב, ואני כן צריך לעלות חזן. איזה נוסח עליי להתפלל? והאם זה שונה לגבי ברכות העלייה לתורה?

תודה רבה ויום טוב

אמרית רחם בתקופתנו

לכבוד הרב שלום.
ברצוני לדעת מה דעת הרב בעניין אמירת רחם בתפילת שמונה עשרה בתקופתנו אנו. האם שייך להזכיר העיר החרבה,השוממה וכו'? אכן בימינו מצבנו הרוחני מסובך ומורכב, אך המצב החומרי הלאומי שלנו ראוי להערכה ועוד היד נטויה.
תודה רבה

הכשר הבשר

שלום לכבוד הרב
?האם שקונים בשר מהאיטליז או מהסופר חייב לחתכן לחתיכות קטנות להבהבן באש ולחלטן
או שלא חייב וזה תלוי ברצונו של האדם זאת אומרת שאם רוצה לחתוך לחתיכות קטנות יהבהב ואז יחלוט כמו שהרב ענה בתשובה שהדין של הבהוב זה רק מחתיכות קטנות שיכולות להיכנס לפה
או שיכול לחתוך לחתיכות גדולות ורק לחלוט
והאם יש הבדל בין קפוא או טרי
שאלה שניה האם תפילה אחרי הנץ לפי רבנו זה בדיעבד
שאלה שלישית מה יעשה מי שבישיבה והתפילה אחרי הנץ
שאלה רביעית מה עדיף להתפלל ביחיד עד 4 שעות מעלות השחר או במנין אחרי הזמן
תודה רבה

Subscribe to תפילה