דילוג לתוכן העיקרי

מקום תפילה

שלום וברכה כבוד מורה""ג רצון ערוסי איתא בסימן נה בסעיפים יז יח יט ולפנהם טז טו על הדינים של מקום התפילה אם נחשב למתפלל עם ציבור או לא ראוים אילו את אילו שאלתי היא ביתי נמצא סמוך לבית כנסת לא רואים את האנשים אבל רואים במפורש את הבית כנסת לפעמים קורה שאני בבית ואיני יכל לצאת עקב סיבות אישיות לרוב אציין שזה לא קורה אבל כזה קורה אני יוצא למרפסת ומתפלל את התפילה עמהם אך איני שומע מהם את התפילה בעקבות המרחק שיש לפחות משהו כמו 50 60 מר מרחק האם זה נחשב למתפלל בציבור ??

האם מותר/אפשר להתחיל קדיש של מוסף בעוד ארון הקודש פתוח

האם מותר/אפשר בימי שני וחמישי להתחיל והוא רחום, בעוד ארון הקודש פתוח?
וכן לגבי הקדיש שלפני המוסף, בשבתות, ראשי חדשים, חולו שלמועד וימים טובים, האם כשעדיין ארון הקודש פתוח, ניתן להתחיל הקדיש שלתחילת המוסף?
ושלמך יסגי.

קדיש

למנהג הבלדי לענות "אמן יהא שמיה רבא" עד "עלמיא". א"כ כל זה הוא עניין אחד. ומהמילה "יתברך" וכו' מתחיל עניין חדש. מדוע א"כ עונים אמן לאחר אמירת הש"ץ "יתברך"? לכאורה זה באמצע אמירת השבח(ישתבח ויתפאר וכו'?

הזכרת התואר רק בתפילה

שלום וברכה
זכור לי שראיתי שאין להזכיר בתפילת הלחש את התואר רב, אלא להתפלל אנא שלח רפואה שלמה לפלוני אלמוני (ללא התואר רב)
והסיבה היא, כמו שאוריה התחייב מיתה כמורד במלכות כשאמר לדוד "ואדוני יואב", כי הוא נתן כבוד ליואב בפי דוד המלך. מכאן שאסור לומר בפני מלך תואר למישהו אחר.

האם לדעת מארי הדבר אכן מחוייב הלכה למעשה?

ברך תהיה לעולם תחיה.

תפילת הדרך עפ"י הרמבם

שלום לרב,
הבנתי שעל פי הרמבם על היוצא לדרך להתפלל 4 תפילות, כדעת בן עזאי.
ברצוני לדעת-
1. מה נוסח התפילות? עד כה לא הצלחתי למצוא את נוסח התפילות בשום מקום.
2.מה המרחק המינימלי לתפילת הדרך?
3. האם צריך לומר תפילת הדרך במקרה ואינו "בדרך" אך שוהה במקום סכנה?

הלכות תפילה

שלום כבוד הרב, אני נוהג על פי שיטתו של הרב קפאח ויש לי 2 שאלות בענייני תפילה וקימה בבוקר:
1. במקרה בו אני מתפלל במניין האומר יג מידות רחמים בתחנון, האם אני צריך לעמוד?
2. אני מתגייס בזמן הקרוב ושאלתי היא האם מותר לאכול חצי שעה לפני עלות השחר? אם כן, באיזה מקרה?
תודה רבה!

Subscribe to תפילה