דילוג לתוכן העיקרי

כהן בתפילה אחת שהגיע למודים והחזן כבר סיים מודים

לכבוד מורינו ורבינו שלום וברכה,
אחדש"ו הדרתו.

בדבר ציבור המתפלל דרך קבע תפילה אחת. וכדרך העולם, יש בבית הכנסת חזנים איטיים ויש חזנים מהירים.
וכאשר עולה חזן מהיר, אין הכהן מספיק להתפלל עם השליח ציבור מילה במילה, הן מפני שהכהן נוהג כדעת מו"ר הרה"ג יוסף זצ"ל ומוסיף ברכת "אתה קדוש" בתפילתו והן מפני שהחזן מאוד מהיר (כ 8 דקות מיתגדל ליתגדל).
ומה יעשה הכהן? ומה יעשה החזן במקרים בהם הכהן נמצא עדיין במודים כאשר הש"צ כבר סיים מודים.

יורנו רבינו ושכרו כפול מן השמים.

ואל עליון יתמלא רחמים עלינו ויגן בעדינו כאשר אנו מבקשים רחמים ותנחומין לרבינו מאיתו יתברך.

בקשת גשמים לפני ז' במרחשון

שלום לכת"ר. אמר 'ותן טל ומטר' בין איסורו שלחג לשבעה במרחשון, האם צריך לחזור? האם פוסקים כמו הרב עובדיה יוסף שלא יחזור כיוון שאין כאן קללה (רק התחשבות בעולי הרגל), או כמו 'כף החיים', שכיוון שלא תיקנו צריך לחזור (אף שלא סימן קללה)? תודה, ובברכת חורף בריא!

ערבית מוקדמת הסמוכה למנחה לכתחילה או בדיעבד

יורנו רבנו,
האם הטעם היחיד לערבית מוקדמת הסמוכה למנחה הוא אך ורק בגלל הטעם שהיו מתפללים בשדות ולא רצו לחזור בחשיכה ולא הייתה אפשרות להתכנס שוב לערבית ולכן הסמיכו אותה למנחה, ואז יוצא שהיום שמתפללים תמיד במקום יישוב ויש חשמל וניתן בקלות להתכנס לערבית ההיתר להתפלל ערבית מוקדם פחות מצווה מן המובחר?
האם גם היום יש את החשש שאם אנשים יתפזרו אחרי מנחה הם לא יתכנסו שנית לערבית ולכן ניתן לסמוך את הערבית למנחה?

Subscribe to תפילה