סוכות

שלום לכת"ר. מדוע בהושענות אומרים ימים ארבע בלשון נקבה! ואילו בשאר הימים לשון זכר (יום אחד, ימים שנים/שלשה/חמישה/ששה). בברכת מועדים לשמחה.

שו"ת |

שלום
1. אדם שעובד בחול המועד סוכות ואין לו סוכה בתחום
עבודתו ומסביבו האם יכול לאכול לחמו במקום עבודתו

שו"ת |

שלום למורנו הרב ערוסי
האם מותר לשמש כקישוט/ בד כדופן של הסוכה?

שו"ת |

שלום לכת"ר. האם מותר לבנות סוכה על הגג שאין לו מעקה? [לכאורה ראיה מרמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ד הלכה יא:"נעץ ארבעה קונדיסין על ארבע זויות הגג וסיכך על גבן הואיל והסיכוך על שפת הגג כשרה ורואין את המחיצות התחתונות כאילו הן עולות למעלה על שפת הסכוך". ויבוא עשה וידחה לא עשה (ולא תשים דמים בביתך) במקום שא"א לו אחרת]. תודה רבה! לשנה טובה תכתב ותחתם.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪