דילוג לתוכן העיקרי

מה דינם של אנשים שכובשים את עדותם מחשש שמא יתנכלו להם ממונית?

איש רע מעללים החליט להתנכל לאדם תמים וירא ה' ולהביא לפיטוריו במקום עבודתו על סמך שקר שטפל עליו ובפרט שמנהל העבודה הוא עושה דברו של אותו האיש הרע. אולם יש אפשרות להציל את פרנסתו של התמים אם יבאו עדים ויעידו כי גרסת התמים היא האמיתית וגירסת המעליל שיקרית, ואכן ב"ה יש עדים, אולם דא עקא הם מסרבים להעיד מחשש שמא ינקום בהם אותו מעליל כפי שהוא כעת מתכנן זאת לאותו תמים. קראתי שלפי הנימוקי יוסף הם לא חייבים להעיד ולהציל עשוק מיד עושקו, כיון שעדות זו היא בגדר גמילות חסדים, ולכן הם אינם חייבים להעיד במקרה ויש סכנה שיהיה להם הפסד ממוני.

אוכל לחילוני

לק"י

לכבוד הרב שלום!
אני חונכת ילד חילוני בן 9 וחצי. שמעתי שישנה הלכה שאסור לתת אוכל למי שאינו מברך. ברצוני בל"נ לתת לו ממתק או חבילת ממתקים לראש השנה, ע"מ לקרב אותו אלי.
ברצוני לשאול:
האם מותר לי לתת לו חבילת ממתקים מתוך הנחה שמן הסתם לא יברך קודם האכילה?

תודה רבה מראש לכבוד הרב!

לשון הרע

בעלי שוחח עמי על התנהגותה הלא יפה של ביתנו כלפי אחת הדודות במשפחה.הסכמתי איתו אולם אמרתי לו שגם אותה דודה איננה טלית שכולה תכלת ובעצם במעשיה היה מן הגורמים להתנהגות הבת.
רציתי שיבין גם את העמדה של ביתו, אולם כיוון שדברתי בגנות הדודה האם יש בכך לשון הרע?
הערה: את היחסים בין הבת לדודה איננו מרגישים שביכלתינו לתקן.אולם לב אדם ביד ה`.

Subscribe to בין אדם לחברו