דילוג לתוכן העיקרי

פועל שהתקשר עם מעבידו לביצוע עבודה לתקופה ארוכה, היש בזה אלמנט איסור של עבדות?

תוכן

לשיטת האוסרים, מהו אורך תקופת ההתקשרות האסורה והאם האיסור מוגבל לסוגי פעילויות מסוימות?
מהם ההבדלים, לשיטת המתירים, בין המאפיינים של עבד עברי לבין המאפיינים של השכיר?
מהו האיזון הנדרש בהסכם ההתקשרות בין הצורך לסעוד אדם הנזקק לבין העובד ע"מ שלא יכנס לגדרי עבדות?

אנא,לכבוד הרב-בקשה אחרונה..

לכבוד תורת הרב רצון.

אני הנערה הנצבת עמך בזה. חוס נא על נפשי והורני ועזרני. כתבתי כעת אבל הכל נמחק. אוי לי מביתי שחרב ובני שהלכו בשבי. נא,אלהי-חטאתי. הבחור ההוא שנפגעתי יהי רצון מה' שיתן לי מילים לכתוב שוב- כתבתי לך לפני חודש ויותר, על דיני ע' ודברים שהיו לפני 8 שנים מהסט''א, במצור ובמצוק, נתת לי מספר טלפון

אני רואה שזה עם שכינה ותורה-אבל, אין לי טלפון, ולא הצלחתי לעסוק בזה מאז. בחוץ-אני כמעט לא יוצאת..

מי שאין לו הכנסה עצמית, האם חייב במתן צדקה כל יום לכל הפושט את ידו?

תוכן

 

הלכה היא בידוע שאף עני חייב במתן צדקה, האם באותה רמת חיוב של שאר בני האדם?

היש הבדל בדין הצדקה למי שהוא פושט ידו לבין דין מתן "די מחסורו" למי שנזקק לסיוע מוגדר?

המתפרנס מן הצדקה, האם רשאי לדלדל את משאביו וליפול למעמסה על הוריו או הציבור?

 

האם רשאי לשלוח מנות חלבי לחברו שסעד סעודת פורים בשרית?

תוכן

 

באלו מנות לא יצא השולח חובת מצוות משלוח מנות בפורים ואף עלול להכשיל את המקבל?

האם על השולח לבדוק אלו מגבלות אכילה יש לחברו או שיכול לסמוך על המקובל לרוב העולם?

בנסיבות שידוע לשולח שלחברו מגבלות אכילה הלכתיות או בריאותיות, כיצד ישמחו ב"משלוח מנות"?

 

שמירת הלשון

שלום לכבוד הרב,
למדנו שלשון הרע לצורך הוא מותר,וכגון שיוצאת איזו תועלת מהדיבור. לאחרונה שוחחתי עם מחנך
מסויים ותארתי עד כמה בישיבה תיכונית מסויימת שאני מתפלל בה אין דרך ארץ, רצים צועקים ומשתוללים במסדרון מול ארון הקודש בזמן שכבר התחילה תפילת מנחה. אני יודע שמה שאמרתי היה מתוך צער שכך המצב ושזה מפריע לי להתפלל שם, אבל כמובן ספק גדול אם תצא מהאמירה שלי איזו תועלת. האם בגלל זה הדיבור שלי הוא כבר בגדר לשון הרע?

Subscribe to בין אדם לחברו