דילוג לתוכן העיקרי

אנא,לכבוד הרב-בקשה אחרונה..

לכבוד תורת הרב רצון.

אני הנערה הנצבת עמך בזה. חוס נא על נפשי והורני ועזרני. כתבתי כעת אבל הכל נמחק. אוי לי מביתי שחרב ובני שהלכו בשבי. נא,אלהי-חטאתי. הבחור ההוא שנפגעתי יהי רצון מה' שיתן לי מילים לכתוב שוב- כתבתי לך לפני חודש ויותר, על דיני ע' ודברים שהיו לפני 8 שנים מהסט''א, במצור ובמצוק, נתת לי מספר טלפון

אני רואה שזה עם שכינה ותורה-אבל, אין לי טלפון, ולא הצלחתי לעסוק בזה מאז. בחוץ-אני כמעט לא יוצאת..

שמירת הלשון

שלום לכבוד הרב,
למדנו שלשון הרע לצורך הוא מותר,וכגון שיוצאת איזו תועלת מהדיבור. לאחרונה שוחחתי עם מחנך
מסויים ותארתי עד כמה בישיבה תיכונית מסויימת שאני מתפלל בה אין דרך ארץ, רצים צועקים ומשתוללים במסדרון מול ארון הקודש בזמן שכבר התחילה תפילת מנחה. אני יודע שמה שאמרתי היה מתוך צער שכך המצב ושזה מפריע לי להתפלל שם, אבל כמובן ספק גדול אם תצא מהאמירה שלי איזו תועלת. האם בגלל זה הדיבור שלי הוא כבר בגדר לשון הרע?

afsdfsdfdsf

Subscribe to בין אדם לחברו