דילוג לתוכן העיקרי

האם נשים חייבות במצוות פריקה וטעינה?

תוכן

במה נשתנה דין הנשים מדין הגברים והרי מדובר במצוות עשה שאין הזמן גרמא ואף במצוות לא תעשה?

כיצד מתקשרת מצווה זו למציאות חיינו המודרנית?

הישנן סייגים בקיום מצווה זו ע"י הנשים?

גזל בטרמפ

שלום עליכם! כיום אפשר לומר מקובל בין האנשים שתופסים טרמפים שיש זכות קדימה למי שהגיע ראשון לתחנה. השאלה האם אדם שעלה לפני האנשים שקדמו לו בתחנה גזל אותם ואת זמנם? האם מעיקר הדין יש להקדים נשים ואנשים מבוגרים בעליה לטרמפ או שמא זו אינה חובה? תודה רבה.

למי הזכות קדימה לחנות הרכב, לזה שהבחין הראשון בחניה הפנויה או לזה שהקדים לתפוס המקום?

תוכן

הישנה זכות לנהג שמפנה החניה לשמש כשומר המקום לאחר ע"ח מי שממתין לתפוס החניה לכשתתפנה? 

מהם כללי מתן זכות קדימה עפ"י ההלכה המבוססים על מוסר ותפישת עולם ערכית?

אבדה בעלת סימנים שאין עליה תובעין נאמר בהלכה: "יהא מונח עד שיבא אליהו", למה התכוונה ההלכה?

תוכן

מהם גבולות האחריות של המוצא על האבדה שברשותו, האם יכול למסור אותה לידי המשטרה?   
האם קיימת אופציה בנסיבות כאלו לשימוש עצמי של המוצא באותה אבדה?

מי שנכשל בגניבת ציוד צבאי ובדעתו לחזור בתשובה, מה עליו לעשות?

תוכן

האם רשאי להסתפק במשלוח מכתב אנונימי לשלטונות הצבא מבלי לדאוג להעברת הציוד למקום בטוח ?
האם החזרת הציוד במסגרת המבצעים של הצבא להשבת ציוד, לא נחשב כחזרה בתשובה ?

הייתי עדה למקרה מעורר סערה

לאחר חמישה חודשים של מחלת הסרטן נפתר המנוח , רעייתו האלמנה לאחר השבעה עושה סדר בחפציו האישיים ומגלה ממצאים מחשידים , לאור הממצאים היא פורצת את תיבת האימייל של המנוח שם מתגלה כמובן הסיפור המרשיע המלא , כמובן היא קורסת לאור הממצאים מלאת כעס אומללות עלבון בושה אבל מתוך הכאב צומחת הבנה בהירות ראיה אחרת על האסון הנורא , למרות היותה אישה לא שומרת מצוות , מקרה זה מבהיר לה שיש בורא לעולם והעולם מסודר בסדר מופתי וגם מה שקורה לה הכל באמת וצדק.

מי שהוא חשוד כמהמר, האם יש מצווה להלוות לו כשהוא נזקק?

תוכן

האם רשאי המכור להימורים ליטול הלוואה שבסופו של דבר תופנה לאפיקים שליליים ?
מהי הדרך לקיום מצוות צדקה בנסיבות אלו באופן שלא יבוזבזו הכספים מחד ויאפשרו לנזקק קיום בכבוד מאידך?

האם רשאי רב לחזור בו מהסכם שחתם עליו לשמש כרב קהילה?

תוכן

מה דינו של הקבלן, האם רשאי לחזור בו כדינו של השכיר שיכול לחזור בו אפילו באמצע היום?
מהו מעמדו של רב קהילה, האם משועבד הוא לציבור או שהינו משועבד לה' מבחינה דתית?
כיצד יובטחו זכויותיו של הרב לפרנסתו, היש בנסיבות אלו שעבוד הדדי בינו לבין הקהילה?

העורך חו"ק לבני זוג חילוניים, האם מחובתו לפסול הקידושין ע"מ שלא להרבות ממזרים?

תוכן

מהי הדרך להלחם במתירנות הפושה בחברה החילונית, האם מותר לצורך כך לנקוט בהונאה?
היש לחשוש במקרים אלו לעבירה על הציווי "לפני עיוור לא תתן מכשול"?
עד כמה חששה ההלכה לריבוי ממזרים בישראל עקב מתירנות וחיי פריצות בחברה היהודית?

Subscribe to בין אדם לחברו