דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי אדם לעכב פרסום תמונתו שצולמה בארוע כלשהו?

תוכן

הזכות לפרטיות על פי ההלכה. האם מותר לצלם או לפרסם תמונה של אנשים בתחום ציבורי אם נתפסו בעין המצלמה בתנוחה או סיטואציה לא מכבדת?

הלכה יומית של היום

המלמד ידי למלחמה

הלכה יומית של היום:
אסור לגדולים שאתה מדבר עליהם היודעים תורה לאורכה ולרחבה (ומי לא חושב את עצמו לאחד שכזה?) לבלבל את צאנם. לא מדובר בנדון דידן על נקמה, אלא על מצוות כיבוש הארץ. ידוע לי שאתה סובר שז' עממים, היינו עובדי ע"ז ואין כן דעת הרב קפח הכותב בפרוש "לאו דווקא" (ומוסכם שהוא יודע את התורה כולה לארכה ולרחבה). מתי "הרבנים הגדולים" אמרו שיש מצווה לכבוש את הארץ? הרב עובדיה יוסף אף פסק "שטחים תמורת שלום" על בסיס דין יחיד ביום כיפור (!). בזה הוא עקר מצוות מלחמת מצווה, ונתן גושפנקה לשלטונות לבצע וויתורים ונסיגות, ושפך דם חיילים רבים.

Subscribe to בין אדם לחברו