דילוג לתוכן העיקרי

עברות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר', עד כמה זה חמור?

תוכן

האם נכון לעבור בין החברים ולבקש סליחה ומחילה גם אם אין בין הצדדים מחלוקת?
האם יש עבירה ביד מי ששותק בליבו ולא פועל לפתור המחלוקת?
מה דרכה של תורה לפתרון מחלוקות?

גשר צר מאוד

(המשך ל https://net-sah.org/faq/2382)

כל עוד שאתה משאיר קו פתוח בינינו, אמשיך בבירור.

1. לגבי "אלה שהם רחוקים מתורה ומצות ואינם מעוניינים בהם": האלה לא באים ולא יבואו, לא לבית דין הרבנות ולא לבית דין אחר, לא היום ולא בעוד מאה שנה. הם רשומים במשרד הפנים כישראלים לא-יהודים. סכנת התבוללות באה מצד אלה שמתגיירים.

Subscribe to בין אדם לחברו