בין אדם לחברו

בעסקת מכר שבין מוכר ללקוח יש כללי ביטול עסקה. האם יחשב כמנהג המדינה על פי דין תורה.
ובמדה ועל פי החוק, הלקוח אינו יכול לבטל העסקה, האם המוכר רשאי לדרוש דמי ביטול כפי הנראה לו, או שמא יש בזה כללים אחרים.

שו"ת |

שאלה בדיני ממונות:

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,

השכרתי את הגג שעל ביתי לחברת פלאפון לצורך הצבת אנטנה סלולרית. לאנטנה יש היתר הפעלה ממשרד לאיכות הסביבה. היתר זה תואם את המלצות משרד הבריאות בנוגע לחשיפה לקרינה מאנטנה סלולרית. כמו כן האנטנה נמצאת תחת בקרה של המשרד לאיכות הסביבה. רמת הקרינה הגבוהה ביותר שנמדדה מהאנטנה שנמצאת אצלי היא 0.041% מסף הבריאות הישראלי. ההמלצות בישראל לחשיפה לקרינה הם עשירית מהסף שנקבע על ידי הוועדה הבינלאומית של ארגון הבריאות העולמי. לציין שהנני גר בבית עם אשתי וילדיי.
שאלתי לכבוד הרב, האם לאור הדברים שכתבתי האנטנה נחשבת למפגע שמנו חז"ל ויש צורך להוציאה מביתי?

שו"ת |

אשה קשישה ואלמנה הגרה בבית משותף שבו 22 דירות .כולם שייכים לציבור החרדי וועד הבית טוען שהם פועלים עפ"י דין תורה מאידך ישנן תקנות של האגודה לתרבות הדיור המגדירות את אופן תשלומי מס ועד הבית כך שהסכום יהיה ביחס לגודל הדירה הסכום הנדרש כולל עבור אחזקת המעלית והקשישה גרה בקומת הכניסה ואינה נזקקת לשימוש במעלית. ועד הבית קבע תשלום זהה לכל הדיירים.
השאלות הן: א. אם פועלים מכוח דין תורה האם ניתן לדרוש מהקשישה לממן גם את אחזקת המעלית למרות שאינה נזקקת לה (תקנות תרבות הדיור מאפשרות לדרוש תשלום עבור אחזקת המעלית גם
ממי שאינו משתמש בה כלל)

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪