בין אדם לחברו

1. ראיתי שכתבו שיש מקרים שאין איסור נקימה(כמו למשל בפגיעה בגוף ולא בממון, או כשהנקימה היא מידית). מה דעת רבנו?
2. אדם שהוכיח אותו אדם ביחיד, האם בימינו יש מצוה לשנוא אותו, או שנאמר כמו הפוסקים שכיון שאין בימינו אדם שיודע להוכיח, לא יהיה מותר לשנוא אותו?

שו"ת |

כאשר אומרים תפילה לחולה, או השכבה על קרוב שמת, הרבה אנשים היום אומרים את שם האדם ושם אמו. כמו ראובן בן לאה. האם יותר נכון להשתמש בשם אביו – ראובן בן יעקב?

שו"ת |

בעסקת מכר שבין מוכר ללקוח יש כללי ביטול עסקה. האם יחשב כמנהג המדינה על פי דין תורה.
ובמדה ועל פי החוק, הלקוח אינו יכול לבטל העסקה, האם המוכר רשאי לדרוש דמי ביטול כפי הנראה לו, או שמא יש בזה כללים אחרים.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪