דילוג לתוכן העיקרי

תנאי מעורפל בצוואה בכתב

בס"ד
בצוואה בכתב ובעדים ישנו סעיף שאומר כך והוא מתייחס ספציפית ליורשת ,הבת האמצעית:
"כן הננו מתנים כי כל פעולה שתרצה ביתנו פ.א. לעשות ביחס לחלק שלה מהדירות שבעזבון תהיה כפופה לקבלת הסכמתו של בננו הבכור ".
האח הבכור, טוען ששמע בעל פה מאימו ז"ל שביקשה ממנו בע"פ שיסכים לשחרר את חלקה הכספי של אחותו פ.א. מהדירות שיימכרו ,אך ורק אם היא תקנה דירה.!!!!!!!!
א.האם עדות השמיעה של מר האח הבכור קבילה בהליך כזה האם ניתן להשתכנע בעדות שמיעה יחידאה מסוג זה ?

Subscribe to דיני ממונות