דילוג לתוכן העיקרי

הלכות תפילה הלכה למעשה

אדם שהתפלל נץ והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל,האם יש דמיון לקידוש שאע"פ שקידש (במקרה דנן התפלל) יהיה מותר לו לקדש (להתפלל) שוב כי כל ישראל ערבים זה לזה?
אם לא - מדוע?
והאם יש נפקא מינה אם מדובר שהוא רק קרא ק"ש בנץ והתפלל תפילת 18 יחידי ללא ברכות ק"ש והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל.

בתודה ובברכה

א. ענייני תפילה ב. 300 תשובות של הרב קאפח

שלום רב לרב
א.המאחר לתפילת ערבית מ ו ק ד מ ת ,המצטרף לעמידה קודם שיקרא ק"ש, האם עדיף / מותר שאת השלמת ק"ש (וברכותיה ),יאמר רק בזמנה לאחר השקיעה?
ב.המאחר לתפילה ,או שלא עמד בקצב התפילה המהיר של הש"צ, האם לכשיגיע לקדושת יוצר / ובא לציון, יאמר "קדושת ה' וכו, או "קדוש , קדוש" שהרי הוא מתפלל בציבור?
ג. ראית באינטרנט קובץ ובו מובאות 300 תשובות של הרב קאפח זצ"ל (ע"י משה צוריאל) האם נתן לסמוך על הכתוב בהן , שאכן אלו דברין של הרב?
בתודה ובברכה

קריאת שמע בהנץ החה

שלום כבוד הרב,

אני רוצה בע"ה לקרוא קריאת שמע בהנץ, אבל יש לי מניין בדרך כלל אחרי הנץ. האם ניתן לקרוא קריאת שמע בהנץ עם ברכותיה בלי תפילה ולהתפלל יותר מאוחר במניין? או לומר קריאת שמע בהנץ ללא ברכותיה ולומר עוד פעם קריאת שמע בהנץ עם ברכותיה ותפילה במיניין.

תודה רבה ובברכה

היש נסיבות שהשקוע בשינה מצטרף למנין?

תוכן

שאל השואל ואמר שיש להם מניין מצומצם, עשרה, לא יותר ואחד מהם חולה סוכרתי שיש והוא ישן בזמן התפילה. ולא אחת אחד החברים דופק על השולחן כדי להעיר אותו, לפעמים מתעורר, לפעמים לא מתעורר. ואז הם נבוכים בשני דברים:
א- אם מותר לענות אותו ככה, ולדפוק ככה על השולחן.
ב'- אם לא, האם הוא בכלל מצטרף למניין או לא מצטרף למניין.

השבת שלום בקריאת שמע

שלום הרב.
מה טעם ההיתר להשיב לתת שלום בקריאת שמע, כל מצב לפי מעמד האנשים.
נראלי משום כבוד האדם העובר, שכן מובא שם אביו או מלך, ואותם חייבים לכבד.
ומסקנה, מה הטעם, ואם הטעם כמו שכתבתי, האם חייבים לתת שלום, אפילו כאשר אותו אדם לא רוצה להפריע לו בקריאה?(למשל מלך, שלא יכול למחול על כבודו)

ספר תורה

שלום כבוד הרב.
במקומנו ישנם שני ספרי תורה, אחד ספרדי ואחד אשכנזי. וכן שני מניינים, אחד ספרדי ואחד תימני.
שני המניינים רוצים לקרוא בספר הספרדי. טענת הספרדים שהספר הוא כשיטתם. טענת התימנים שאין הבדל בתוכן (חסרות ויתרות וכו') ויש להם עדיפות לספר בצורה שהם רגילים.

מה יעשו?

Subscribe to תפילה וקריאת התורה