דילוג לתוכן העיקרי

תפילה

יורנו רבנו:
א. האם לדעת רבנו ניתן להתפלל בכל יום ערבית מפלג המנחה ואילך או רק בליל שבת ובמוצאי שבת כמו שנשמע מלשונו בחיבור?
ב. עדיף להתפלל בציבור ללא תפילין [ ויניח אח"כ כמובן ] או יחיד עטור בתפילין?

ברכת אמת ויציב/ואמונה

ידוע היום שלאחר קרית שמע החזן חוזר על המילים "ה' אלהיכם אמת" ואז הציבור ממשיך ויציב/ואמונה( אצל כל העדות). האם כל אחד ואחד צריך לומר בעצמו מילת "אמת" ולהמשיך "ויציב/ואמונה"? הרי זה חלק בלתי נפרד מהברכה.

אכילה לפני תפילת שחרית

שלום הרב,
אני משרת בצבא וכרגע נמצא בקורס עם לו''ז צפוף מאוד.
תפילת שחרית נקבעה כמה דקות אחרי ארוחת הבוקר, ולכן אני ממתין לתפילה ורק לאחר מכן אוכל.
הדבר גורם לי לאיחור של כשעה לשיעורים ולפיגור בחומר.
האם לדעת הרב, אני יכול לומר קריית שמע לפני הארוחה, לאכול ורק לאחר מכן להתפלל?
תודה

המאחר לתפילה, האם יברך ברוך שאמר

שלום וברכה.
המאחר לבה"כ ומגיע לקראת 'ויברך דוד': האם יברך ברוך שאמר ויקרא פרק תלים ויברך ישתבח, או שמא עליו לוותר על ברכות ברוך שאמר וישתבח אם הוא איננו קורא את כל ששת מזמורים התלים?

לכאורה (וכמדומני שפעם קראתי זאת בשיח ירושלים) משמע מדברי הרמב"ם שברכות אלו ניתקנו דווקא למי שאומר את ששת המזמורים, ולכן המאחר לא יברך. מהי הכרעת הרב?

ברוך תהיה

Subscribe to תפילה וקריאת התורה