דילוג לתוכן העיקרי

ברכת השכיבנו

לק"י
שלום וברכה לכובד הרב!
לאחרונה התחלתי להתחקות אחרי מנהגים קדמונים, והגיע לידי סדור תכלאל קדמונים וראיתי שם שברכת השכיבנו הקצרה שונה ממה שהייתי רגיל, וכך הוא גם בנוסח הרמב"ם ברכת השכיבנו קצרה וברכת השכיבנו עם 18 פסוקים, וכך גם ראיתי שמורי כתב להגיד את ברכת השכיבנו עם 18 פסוקים.
אני לומד בישיבה והתפילות כמנהג אשכנז, ואם אני אגיד את הארוכה אני לא אספיק כדי לסיים את הברכה עם הציבור.
האם להגיד את ברכת השכיבנו הקצרה כמו שכתוב בתכלאל קדמונים וברמב"ם? או להגיד את ברכת השכיבנו הנהוגה כיום אצל רוב הבלדי עם חתימת 'המולך'? או להגיד את ברכת השכיבנו הנהוגה רגיל?

ברכת כוהנים

שלום כבוד הרב,
אשמח לדעת למה בברכת הכהנים התימנים נוהגים להתחיל בעצמם "יברכך"
ואצל הספרדים השליח ציבור מתחיל "יברכך" והכהנים חוזרים אחריו.
לפני עיון ברמב"ם מצאתי כי דעת הרמב"ם שהכנים צריכים להגיד את כל הברכה לבד ודעת מרן השולחן ערוך שהשליח ציבור והכנים יתחילו ביחד את ברכת הכהנים
כיום לא נוהגים כך באף מקום
מה הדרך הנכונה ?

הרב ערוסי לרבני הדרום: בכל מקרה של סכנה יש להעדיף קריאת שבעה עולים בקצרה ולא את כל הפרשה

תוכן

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א פונה בהצעה לרבנים המקומיים בעוטף עזה ודרום הארץ לאמץ המנהג שבעת סכנה בזמן קריאת התורה בשבת יעלו שבעה עולים בקצרה בכל מקרה שאין בית הכנסת ממוגן.

יג מידות ביחידות

שלום עליך הרב
שמעתי שמותר עפ שיטתינו הנוהגים אחר פסקי הרמבם עפ שיטתו של מארי והרב, לומר 13 מידות בתפילה עם שם השם גם שמתפלל ביחידות.
*מה המקור לכך?*
*האם זה נכון?*
אם הרב יכול לענות בהקדם נשמח עקב הסליחות שנאמרים אצלינו בביהכ לעיתים בחוסר מניין.

עמידה

שלום לרב שליט"א.
העומד באמצע תפילת שמונה עשרה, והשץ בחזרה הגיע לקדושה האם למנהגינו יעצור ויקשיב לקדושה או ימשיך כרגיל בתפילתו, כמו כן בעניין שחייה במודים כשהשץ והציבור שוחים בחזרה והמתפלל עדיין בתפילתו שלו, האם ישחה איתם?
יישר כח

Subscribe to תפילה וקריאת התורה