דילוג לתוכן העיקרי

תפילת הדרך

שלום וברכה

מדי פעם אני נוסע לירושלים לשעתיים שלוש, וחוזר לעירי.
לפי פסק הרמב"ם לגבי תפילת הדרך, לכאורה הדבר מקשה מאוד. לפי הרבה פוסקים, מברכים פעם אחת את תפילת הדרך ותו לא.
ואילו לפי הרמב"ם צריך לברך (ללא אזכרה) 8 פעמים! לפני היציאה מהעיר, ובעת היציאה, לפני ההגעה, ולאחר ההגעה. הרי 4, ובדרך חזור צריך שוב לכפול הכל עד שמגיעים הביתה.
האם אכן כך הדברים? זה מקשה מאוד, וגם קשה לזכור ...

ברוך תהיה

מיץ ענבים בברכת הטוב והמטיב ובסעודה שלישית

שלום וברכה

1. אדם ששתה יין, ואח"כ הביאו לו מי משרת צימוקים, או מיץ ענבים שאינו מפוסטר, האם יברך עליו הטוב והמטיב? למה?

2. כתוב שצריך לסעוד גם את הסעודה שלישית בקביעות על היין. האם צריך לשתות דוקא יין יבש וכיוצ''ב או שאפשר גם במי משרת צימוקים או מיץ ענבים שאינו מפוסטר?

ברוך תהיה

ברכות השחר

שלום וברכה

קרה לי פעם שנאלצתי לישון ב-5 בבוקר, ולקום ב8 לתפילה. אבל לא ידעתי האם לברך את ברכות השחר? כיון שרבנו כתב שיברך "בסוף שנתו", והרי אחרי התפילה חזרתי לישון עוד 3 שעות, לא סיימתי את שינתי...

האם לברך 'פוקח עורים' ו'מלביש ערומים', כאשר אני יודע שעוד מעט אסגור את עיני ואסיר את בגדיי?
ברוך תהיה

Subscribe to ברכות