ברכות

שלום וברכה

מדי פעם אני נוסע לירושלים לשעתיים שלוש, וחוזר לעירי.
לפי פסק הרמב"ם לגבי תפילת הדרך, לכאורה הדבר מקשה מאוד. לפי הרבה פוסקים, מברכים פעם אחת את תפילת הדרך ותו לא.
ואילו לפי הרמב"ם צריך לברך (ללא אזכרה) 8 פעמים! לפני היציאה מהעיר, ובעת היציאה, לפני ההגעה, ולאחר ההגעה. הרי 4, ובדרך חזור צריך שוב לכפול הכל עד שמגיעים הביתה.
האם אכן כך הדברים? זה מקשה מאוד, וגם קשה לזכור ...

ברוך תהיה

שו"ת |

שלום וברכה

1. אדם ששתה יין, ואח"כ הביאו לו מי משרת צימוקים, או מיץ ענבים שאינו מפוסטר, האם יברך עליו הטוב והמטיב? למה?

2. כתוב שצריך לסעוד גם את הסעודה שלישית בקביעות על היין. האם צריך לשתות דוקא יין יבש וכיוצ''ב או שאפשר גם במי משרת צימוקים או מיץ ענבים שאינו מפוסטר?

ברוך תהיה

שו"ת |

שלום וברכה

קרה לי פעם שנאלצתי לישון ב-5 בבוקר, ולקום ב8 לתפילה. אבל לא ידעתי האם לברך את ברכות השחר? כיון שרבנו כתב שיברך "בסוף שנתו", והרי אחרי התפילה חזרתי לישון עוד 3 שעות, לא סיימתי את שינתי...

האם לברך 'פוקח עורים' ו'מלביש ערומים', כאשר אני יודע שעוד מעט אסגור את עיני ואסיר את בגדיי?
ברוך תהיה

שו"ת |

שלום
המשך לשאלה לגבי עיסה (כמראה עיסת לחוח)המורכבת מקמח שיפון שיבולת שועל ושעורה הרב ענה לי אם זה דרך אפייה ברכתו המוציא ויוצאים בו ידי חובה בסעודת שבת
1.האם ליצוק לתוך מחבת הנמצא על האש נחשב דרך אפייה ?
2. ואם בירך מזונות ולבסוף על המחיה אף בקבע עליו סעודה יש כאן ברכה לבטלה ?

שו"ת |

ראיתי שמארי כתב, שגם אדם שלא התכוון לקבוע סעודה אלא רק להשקיט רעבונו,אם אכל יותר משיעור סעודה נחשב לו כאילו קבע סעודה,וצריך לברך המוציא וברכת המזון,אולם מארי לא כתב במפורש מה השיעור.
מהו השיעור המקסימלי הזה?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪