דילוג לתוכן העיקרי

ברכה

שלום הרב,
מה דין בצק שרידדו אותו עד שנעשה דק מאוד, ואפו אותו אפייה רגילה. לאחר מכן מילאו בו מילוי בשר, ולבסוף טוגן כל המאכל כולו בשמן. מה ברכתו?
האם ניתן לומר שלאחר האפייה דינו כלחם גמור (הגם שהוא דק- כמו פיתה), והטיגון שלאחר מכן לא מפקיע ממנו "שם לחם" כדין לחם מבושל שיש בו כזית (או"ח קס"ח י'). ואם כן ברכתו תהיה המוציא?

נטילת ידיים ומים אחרונים

שלום הרב, יורנו הרב מה לעשות במקרים הבאים:
1. לפני נטילת ידיים (לפני הארוחה) אדם מתפנה לנקביו האם יכול לברך על נטילת ידיים ואז ליטול ואז לברך אשר יצר או שצריך לשטוף ידיו לברך אשר יצר לנגבם ואז שוב פעם נטילה לטובת הארוחה?
2. מה קורה במצב דומה בסיום הארוחה כשמתנגשות הפעולות של מים אחרונים והפנייה לנקביו? האם הרחיצה פוטרת את המים האחרונים?

תודה וה' יסייע לרב במאור תורתו, אריכות ימים ובריאות איתנה

ברכת מעין שלוש ופרות קפואים

שלום כבוד הרב.
א. אדם שאכל מזונות כשיעור וכן אכל פרות שאינן משבעת המינים, האם יוכל לברך על המחיה ולהוסיף בתחילה וסוף לברכת הפרות? הרי אם שתה יין ואכל תמרים הוא יכול להוסיף, האם אותו הדין נאמר גם על מקרה זה.
ב. אדם אכל מזונות ותמרים, בברכה בתחילה הזכיר רק על המחיה ובאמצע הברכה נזכר שאכל גם פרות האם תועיל החתימה של הפרות להוציא אותו ידי חובת הברכה.
ג. שאלתי בעבר על פרות קפואים שטוחנים אותם ומכינים מהם משקה מה תהיה ברכתם, הרב ענה שכנראה יש חומרים בפרות קפואים אלו ולכן תהיה ברכת המשקה שהכל.

Subscribe to ברכות