דילוג לתוכן העיקרי

נטילת ידיים

ראיתי בהלכות ברכות שצריך נטילת ידיים בתחילת סעודה ובסוף סעודה, ובנטילה שלפני האוכל וק"ש ותפילה צריכות ברכה..
א. האם כיום צריך לעשות מים אחרונים?
ב. אם כן האם זה מכורח המנהג או הסכנה?
ג. האם יש חילוק בין סעודה שהשתמשתי בה עם מלח או לא? או שכל מלח אפי' קמוץ ששמים באפייה מחייב מהסכנה?
ד. האם כוונת רבנו שצריך נטילה בברכה לפני כל תפילה? ואם כן, נטילה של שחר פוטרת את של תפילת השחר?
ה. קריית שמע שכתב רבנו שצריכה נטילה בברכה, האם אלו השתיים של שחרית וערבית או שהכוונה גם לקרית שמע שעל המיטה?

ברכות השחר

שלום הרב
קראתי ברמב"ם בהלכות תפילה לגבי ברכות השחר שברכה שלא נתחייבתי בה איני צריך לברך (כגון "הנותן לשכוי בינה" ) וגם בשו"ת הרב יוסף קאפח הרב כותב מתוך דיברי הרמב"ם שכוונתו של הרמב"ם היא גם אם עבר זמן הברכה עדיין יכול לברך אותה (רק ברכות השחר )
ואני יודע שכיום אומרים את כל ברכות השחר בין שנתחיבתי בין אם לא
מה עלי לעשות ?

ברכות

לכבוד הרב שבוע טוב
אני רואה שהדעה הרווחת היא לברך על שניצל "שהכל"
ושאלתי היא הרי רבינו כתב בהלכות ברכות שאם מוסיפים קמח מחמשת המינים לתבשיל אם הכוונה גם בשביל הטעם ברכתו "מזונות "
והרי גם אם נאמר שעיקר השימוש בציפוי השניצל הוא שעוף יהיה רך ועסיסי הרי ודאי שזה נעשה גם לטעם שהרי הרוב לא ירצו
שיתנו להם שניצל שהורידו ממנו את הציפוי אחרי הטיגון ועוד שאנו רואים שיש פירורי שניצל בטעמים שונים אם כך למה לא נברך מזונות על שניצל

ברכות השחר

שלום הרב.
עפ"י סדר ברכות השחר בסידור הרמב"ם ומזה שדעת הרמב"ם היא שיש לברך הברכות רק שמתחייב בהן, היות וברכת עוטר ישראל שיש לברכה כאשר חובשים כובע או כיפה, היתכן שעולה מכך שכל הברכות שלפני עוטר, שאותן מברכים בשם ובמלכות, מברכים ללא כיסוי ראש?

Subscribe to ברכות