ברכות

שלום כבוד הרב.
א. אדם שאכל מזונות כשיעור וכן אכל פרות שאינן משבעת המינים, האם יוכל לברך על המחיה ולהוסיף בתחילה וסוף לברכת הפרות? הרי אם שתה יין ואכל תמרים הוא יכול להוסיף, האם אותו הדין נאמר גם על מקרה זה.
ב. אדם אכל מזונות ותמרים, בברכה בתחילה הזכיר רק על המחיה ובאמצע הברכה נזכר שאכל גם פרות האם תועיל החתימה של הפרות להוציא אותו ידי חובת הברכה.
ג. שאלתי בעבר על פרות קפואים שטוחנים אותם ומכינים מהם משקה מה תהיה ברכתם, הרב ענה שכנראה יש חומרים בפרות קפואים אלו ולכן תהיה ברכת המשקה שהכל.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
הגמרא בשבת סוף קח תחילת קט מדברת על נטילת ידיים שחרית שלוש פעמים בגלל בת חורין השורה על האדם בלילה.
לשיטת רבינו, האם בת חורין היא רוח רעה ואיך גמרא זו לא נפסקה להלכה?

שו"ת |

שלום עליכם מלאכי עליון,
יורנו רבותנו,
האם ניתן להפטר ידי חובת מים אחרונים באמצעות מגבוני ידיים לחים?

שו"ת |

שלום הרב.
כיום ישנו מנהג רווח להקפיא פירות, לטחון אותם היטב ולהכין מהם משקה.
לדעת מארי גם משקה העשוי מפירות טחונים היטב ברכתו כברכת הפרי בניגוד לדעת האור לציון.
שאלתי היא: כיום פירות אלו עוברים תהליך של הקפאה לפני הטחינה, הם אינם נאכלים קפואים וברגע שהם מפשירים הם גם לא ראויים לאכילה.
האם הקפאת הפירות מורידה אותם לברכת שהכל?
אם כן גם לדעת מארי תהיה ברכת שהכל על משקאות אלו.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב שליט"א.
לשיטת רבינו הרמב"ם,
א. האם מברכים שהחיינו על יין חדש? אם כן,
ב. האם זה משנה אם הכנתי את היין בעצמי או יין תעשייתי?
ג. האם זה משנה אם כבר אכלתי ענבים או טרם? (לשו"ע סי' רכה אם אכלתי לא אברך)
ד. האם זה משנה אולי אם אכלתי דווקא מאותו מין ענבים?
ה. האם בתימן נהגו לברך? ישר כח ותודה. תכתבו בספר החיים ובספר הזיכרון. שנה טובה ומבורכת.

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב ד"ר רצון ערוסי שליט"א
ראיתי באתר את התשובות בנושא שהלחוח עובר תהליך בישול ולא אפיה, וכן ראיתי בשו"ת של תמיר רצון כי מורי אומר שהלחוח עובר תהליך בישול ולא אפיה וכך גם במשנה תורה בברכות.
אך כיצד יודעים לדון מה הוא דין בישול ומה הוא דין אפיה, האם רבותנו בגמרא הביאו כללים בעניין שאפשר לומר שהבלילה עוברת תהליך בישול בוודאי ולא אפיה ?
אודה לרב שיאיר עיניי בנושא ושכרו כפול מן השמים

שו"ת |

"בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, אומר - ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
האם החידוש הוא לגבי האדם או לגבי המוצר? כלומר, אדם שקנה בית ישן (יד שניה או יותר) או קנה אופניים משומשות - מהו בברכת שהחיינו?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪