דילוג לתוכן העיקרי

טומאת ידיים

שלום הרב.א.האם טומאת ידיים שמחייבת נטילה היא נגיעה במקומות מכוסים לפי רבינו? או דווקא דברים שמעבירים טומאה ככל הלכות טומאה וטהרה.?
ב.האם לפי רבינו יש לחשוש לחשש האחרונים שחשש לא לברך מחיה המתים על חבריו שלא ראהו שנה היום מכיון שיודע שהוא חי ע"י אמצעי תקשורת? תודה.ושכרו יהיה כפול מן השמים.

הפסק בסעודה

שלום הרב.רציתי לשאול אם אפשר לומר לפי רבינו שיציאה לצורך הסעודה מהחדר שקבע בו הסעודה אינה נחשבת הפסק ואינו צריך ברכה אחרונה ושוב ברכה ראשונה, ק"ו מביקש מלח לאחר ברכת המוציא שאינו נחשב הפסק.וכן אם צדקו דברינו אשמח לדעת מה הגדר של צורך?שהרי רבינו אמר יוצא לדבר עם חבירו.שנחשב הפסק.אבל כל דבר שהוא צורך למשל ילדים תינוקות או החלפת כסא ואוכל וכו האם יחשב הפסק?תודה וכל טוב

תיקון הגשם

שלום וברכה לכבוד הרב,
ידוע לי המנהג הקדמון שבו הש"צ מכריז לפני תפילת מוסף ואז מתפללים לחש וחזרה לנוהגים ואמרים מוריד הגשם בשניהם,
אינני מבין כיצד יש היום הנוהגים שלא מכריז הש"צ לפני תפילת המוסף ואומרים בלחש מוריד הטל, ובחזרה אומר שליח הציבור תיקון הגשם ואז מוריד הגשם (נאמר לי שזה ע"פ הלבוש).
כיצד הדבר אפשרי שהציבור והש"צ מתפללים שונה, בסופו של מעשה היחיד לא אומר מוריד הגשם אלא רק בתפילת המנחה כתוצאה מזה, והש"צ אומר יחידי מוריד הגשם בתפילת המוסף.
אודה לרבנו יבאר לי הנושא.
ושכרו כפול מן השמים.

וופל

לפי תשובות מורי קפאח.היה משמע שעל וואפל אחד ממוצע צריך לברך כבר על המחיה שהרי אנו פוסקים כזית כפשוטו ושלא צריך דווקא כזית דגן אלא כל מה שיש בוואפל מצטרף.האם זה נכון? והאם צריך שיהיו בחושים עם הדגן בשביל שאצטרף או אפילו רק עומד או מצופה על גבי הדגן?תודה וכל טוב

Subscribe to ברכות