דילוג לתוכן העיקרי

ברכות

שלום
המשך לשאלה לגבי עיסה (כמראה עיסת לחוח)המורכבת מקמח שיפון שיבולת שועל ושעורה הרב ענה לי אם זה דרך אפייה ברכתו המוציא ויוצאים בו ידי חובה בסעודת שבת
1.האם ליצוק לתוך מחבת הנמצא על האש נחשב דרך אפייה ?
2. ואם בירך מזונות ולבסוף על המחיה אף בקבע עליו סעודה יש כאן ברכה לבטלה ?

דברים הבאים בסעודה

לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א שלום רב,

א. ע"פ מורי, גבי דברים הבאים בסעודה בין מחמת הסעודה ובין לאו, בין בתוך הסעודה ובין לאחר הסעודה, האם מועילה בכוונתו של אדם לברכת המוציא על מה שיביאו(-שקובע עליהם סעודה) ובכך פוטרתן בברכת המוציא?
ב. ע"פ מורי, פירות המונחים על השולחן (כחלק מסידור הסעודה בשולחן) ,והרי הם כקינוח לאחר הסעודה, וכעת מברך המוציא ,האם פוטרתם בברכה?
ג. ע"פ מורי, אדם שבכוונתו להמשיך לאכול לחם אך נגמר מהשולחן, האם דברים הבאים מחמת הסעודה/לא מחמת הסעודה ייחשבו בתוך הסעודה ויכריע דין זה בברכתם או שמא צריכים ברכה לפניהם ולאחריהם (שכן נסתלק הלחם)?

Subscribe to ברכות