אקטואליה

"האם מבחינת ההלכה חובת ההצבעה הינה בגדר מצוה?"

שו"ת |

הואיל ויש המשך לנושא, להלן המשך תגובתי:
ה ד מ ו ק ר ט י ה היא זו שנותנת זכות הצבעה לכל אזרח. אם זה היה עניין הלכתי/דתי, ערבי לא היה מקבל זכות הצבעה. ועוד, אם להצביע למפלגה לא דתייה היא עברירה מבחינה דתית והמלווה מסעיה לדבר עבירה - כל הקלפיות המייצגות מפלגות כאלה פסולות מצד ההלכתי ומי שמשתתף בבחירות מסעיה לעבריינים! אם הרב ערוסי רוצה הלכה, יש לאסור הצבעה בכלל. אם הרב רוצה דמוקרטיה, אי אפשר לאסור לאזרח להצביע למפלגה לא או אנטי-דתית. המסכנה: אין לערבב הלכה בדבר שברשות. גם וגם זה יצירת שעטנז, ושעטנז אסור מן התורה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪