דילוג לתוכן העיקרי

דין בשר טחון

לכבוד
הרב הגאון ר' רצון ערוסי הי"ו

כנהר שלום וכנחל שוטף – ברכה!

א. דין בשר טחון:
1. במידה ולא הוכשר כלל.
2. במידה והוכשר באופן תעשייתי לפני שנטחן.

כיצד ניתן לתקנו לאכילה לדעת הרמב"ם והגר"י קאפח זצ"ל?

בהוקרה ובהערכה
מעומקא דלבא

האם החמין נאסר באכילה כאשר בשלו בו ביצים בשבת?

תוכן

היש הבדל בדין בין בישול בשוגג לבישול במזיד?

האם האיסור הוא בבחינת קנס למבשל או גם לאחרים?

מה הדין אם נתגלה דם או התרקמות אפרוח באחת הביצים?

תגיות

כשרות בבשר

שלום לרב.
שלחתי שאלות אלו כבר אך לא ראיתי תשובה להן ולכן אני שואל שוב. (לדעת מורי)-
1. עד כמה צריך לצלות בשר? האם חצי בישול מותר? האם יש בעיה בדם שנותר בתוך הבשר?
2. מה הדין בכבד? צריך צליה מלאה?
3. האם עוד חלקים בעוף/בשר הכשרתם בצליה בלבד?

בתודה מראש וסליחה אם הרב ענה כבר, אינני מוצא את התשובות . חודש טוב. תכתב ותחתם בספר מחילה סליחה וכפרה.

כשרות במסעדה

שלום הרב,
1) איזה סוג של בעיות בכשרות יכולות להיות במסעדה חלבית לחלוטין בארצנו אשר כל מוצריה כשרים למהדרין אך מי שמפעיל אותה הם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות?

2)במידה וישנה מסעדה שביום יום אין לה כלל בעיות כשרות, אך היא פתוחה בשבת ומחללת את השבת. מאיזה סיבה אסור לאכול בה?

תודה ושנה טובה

שאלות לכבוד הרב

שלום כבוד הרב
1)הרב כותב שמותר לקבל איסור אפילו שלא נפגם טעמו אלא הוא טרי וטעים שלא כדרך הנאתו דרך הזנה מלאכותית או כדור לחולה שאין בו סכנה ואפילו ערלה...האם בפסח כאשר אין הכדורים שייכים ליהודי או שההזנה מלאכותית ניתנת לו בבית חולים של גויים יש היתר לעשות זאת עם חמץ שלא פגום כלל אל טעים וטרי?
2)רשום שמותר לחולה שאין בו סכנה לעשות עבורו איסור דרבנן בשינוי...האם מותר למשל לקנות עבורו בחנות בחו"ל בשבת תרופות?בשש"כ כתב שמותר לרופא לסוע בתחבורה ציבורית בחו"ל עבור חולה שאין בו סכנה ואפילו לשלם לנהג אם אין ברירה...משמע שגם מותר לקנות תרופות בחנות מהלכה זו לחולה שאין בו סכנה ?

"חסה ללא תולעים"

לפי התמונות של מור"י בספר הליכות תימן, רואים את ירק החסה בשלמותו מוכן על שלחן ליל הסדר [כל השלחן נחשב `כקערת ליל הסדר`] וכיצד זה מסתדר עם ההדרכה להפריד את העלים, לנקות היטב, ולבדוק כל עלה מול האור מחשש תולעים? תודה.

Subscribe to כשרות