דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לאכול מיד חלב אחרי בשר לאחר נקיון השיניים התותבות?

תוכן

האם חכמים גזרו להמתין 6 שעות בין אכילת בשר לחלב בכל מקרה גם אם אין חשש שיירי בשר בין השיניים?

אם שלועסת בשר לתינוקה או אדם שבלע הבשר ללא לעיסה בשיניים, האם צריכים להמתין 6 שעות לאכילת חלב?

אדם שנקה שיניו ע"י שיננית סמוך לאכילת בשר, האם יכול לאכול חלבי מיד לאחר הטיפול?

תגיות

שאלות שונות בענין מאכלות אסורות: 1. תבשיל חלבי בכלי בשרי 2. בשר שבטעות נתבשל ללא מליחה 3. כבד שנתבשל ביחד עם בשר

תוכן

היש הבדל בדין הכלי לדין התבשיל ובמה זה תלוי?

האם ישתנה הדין במקרה שלכתחילה למקרה בדיעבד, דהיינו לאחר שנעשה המעשה בשוגג?

האם ניתן לסמוך על פעולת חליטת הבשר ולהכשירו למרות שלא נמלח בטעות?

היש הבדל בדין הכבד שהיתה שלמה או נחתכה לחתיכות קודם הכשרתה?

תגיות

האם דבש מלכות מותר באכילה?

תוכן

ידוע הכלל שכל היוצא מן הטמא-טמא! האם כולל גם דבש מלכות?

האם ישנם הבדלים בין דבש דבורים לדבש מלכות שיש להתחשב בהם לצרכי הפסיקה?

מה עם חלקי איברים של דבורים המצויים לפעמים בדבש, האם יש להחמיר ולאסור הדבש?

האם מותר לבטל איסור דרבנן לכתחילה?

תגיות

כשרות בהזנה דרך האף (זונדה)

שלום לכבוד הרב
שאלה עיונית לא נצרכת כעת למעשה
האם כשניזונים לא דרך הנאה, היינו שאין בליעה והנאת החיך (דומיא דכרכה בסיב),
אלא ע"י 'זונדה' שזה צינור הזנה של תערובת נוזלית המוחדר דרך נחירי האף עד לחלל הגרון ומשם ישירות לושט,
האם במצב כזה יש צורך להקפיד על הזנה של מוצרים כשרים?
אולי הזנה זו דומה לזריקה, שבה פשוט שאין צורך בכשרות?

האם הנוהגים בחליטת בשר רשאים לחלוט קמח בפסח?

תוכן

להבדיל מחליטת בצק האסורה לכולם שכן קרוב הוא לבוא לידי חימוץ. התשובה לכך נגזרת מבירור דין החליטה בבשר, האם חליטת הבשר היא לחומרא היות ואיננו בקיאין, או מפאת שאנו בקיאין ניתן לסמוך עליה לקולא?

מה דינו של בשר שנחלט ובטעות לא נמלח לפני כן?

תגיות
Subscribe to כשרות