דקדוק

שלום רב
איך קריאת מילים אלו בתלמוד לנוסח יהודי תימן
חיישינן מיירי איירי
האם מבטאים את שני היודיין חי-ישינן מי-ירי
או רק את היוד השנייה שהיא שוא נע ח-ישינן
וכן המילה אביי היא מלעיל או מלרע
תודה רבה מראש לדוקטור

שו"ת |

במסורת ניקוד דברי חכמינו, מה ההבדל בין אָמר (קמץ באל"ף) ובין אְמר (שוא באל"ף)?
ומתי משתמשים בכל צורה?

ברוך תהיה

שו"ת |

בס"ד
שלום וברכה ד"ר קיסר,
במזמור קכא בתהלים כתוב: ה' יִשְׁמָרְךָ מִכָּל-רָע:
כיצד יש להגות את המילה "ישמרך", האם כשהר' בשווא נח או כשהר' בשווא נע?.
אציין שבמקומנו שמעתי את הזקנים הוגים את הר' בשוא נע אחרי שאת המ' הוגים עם קצת געיא. וחלק מועט אומרים להגות בשווא נח.
אודה להסבר ואם יש הצדקה לאלו ולאלו או שרק צד אחד צודק.

שו"ת |

שלום לכבוד מורנו ורבנו

1. האם יש כללי דקדוק בארמית - גמרא ?
לדוג' קריאת שווא - "מאי קרא" יש הקוראים ע"פ כללי הדקדוק ומבטאים את ק' כשווא נע ויש הקוראים כשווא נח ומבטאים רק את ר' עם ניקוד הקמץ . איך צריך לקרוא ?

2. מה דין סחיטת הלימון למרק (נוזל) בשבת ?

תודה רבה !

שו"ת |

שלום וברכה
1. כבוד הרב כתב לי בתשובה שהגירסה השגורה אצלו בארמית התלמודית ששוא נע הגיתו כפתח ובארמית שבתרגום לפי מיטב ידיעתי השוא הנע הגיתו כמו בקרא פעם פתח ופעם חירק וכו
אשמח אם הרב יוכל להבהיר לי גם שתהיה באמתחתי תשובה וגם שאוכל ללמד לאחרים .תודה.

שו"ת |

שלום וברכה
1. בשאלה לגבי הגית שוא נע לפני אות גרונית בארמית שמעתי את כבוד הרב גורס בגמרא חולין דף נ"ג ,ב את התיבות -
א. שדרינֶהוּ -הנון בשוא לפני אות גרון ואמור לאומרו כאילו כתוב שדרינוהו והרב גרס הנון בפתח וכן בהמשך הדך בשאר התיבות - חנקינהו , ושדינהו, לישרינהו, ליסרינהו, למיחנקינהו, וכו
וכן בתיבה מפרחָן -הריש בשוא והחית בקמץ והריש אמורה להיות כאילו כתוב בה קמץ והרב גרסה בפתח
וכן אתי בהוּ - הבי אמורה להישמע בשורק והרב גרסה בפתח
אשמח אם הרב יבהיר לי הענין תודה .

שו"ת |

שלום וברכה
1 שמעתי את כבוד הרב מעביר שיעור בגמרא והוגה השוא הנע כפתח גם לפני אות גרונית שאינה מנוקדת בפתח ואלו במקרא ובתרגום ידוע לי שהשוא לפני אות גרונית ישתנה לפיה
אשמח אם הרב יבהיר את הנושא

שו"ת |

לק"י ג כ"ט סיון תשע"ה
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
א) הנוסח במאור האפלה (במדבר יג כב) "ויבא עד חברון, ולא נאמר ויבואו מלמד שלא בא אלא כלב לבדו, אמרו כיון ששמע כלב שאמר משה ליהושע יה יושיעך מעצת מרגלים הלך אל חברון ונשתטח על קברות האבות ואמר רבון העולמים יה"ר מלפניך שתצילני מעצת מרגלים ונתקבלה תפלתו." איך צריך לפרש? ואם כפשוטו למה התפלל להקב"ה על קברות האבות (כמובן השאלה לפי רבנו להבדיל ממי שכת' שזה מקום קדוש וטהור וכו')?

שו"ת |

שלום וברכה
שני דוגמאות בתפילה שבהם המנגינה משנה את התנועה
1. במזמור של יום שבת- ואמונתך הת - בשוא ונהגה כמו סגול
2. בפרק במה מדליקין- שומשמין הש- בשוא ונהגה כמו סגול
האם נכון לומר ככה או שמא טעות הצריכה תיקון?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪