מכון מש"ה

אודות מכון מש"ה

עמותת מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"ם שמה כמטרה לעסוק ולעודד תלמידי חכמים ומלומדים לחקור את משנת הרמב"ם על כל היבטיה. לעודד ולסייע בהוצאת מחקרים שונים: משנת הרמב"ם, הלכה, הגות, מנהגי יהודי תימן מתוך השוואה עם מנהיגי העדות בישראל כולל תיעודם והפצתם לכלל עם ישראל. לעודד, לסייע ולהוציא לאור פרסומים בכתב ובע"פ מחקרים ובירורים הקשורים למשנת הרמב"ם. לעסוק בחקר המשפט העברי הלכה למעשה ויישומו בכל תחומי חיינו המודרניים.

המשך...

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪