קדושה

מזה שנים נהגתי כמנהג הרבה בתי כנסיות בקדושה ובקדושת כתר לענות אם בזמרה חלק מהקדושה ואם במשפטים כמו כתר יתנו לך וגו' לפני זמן מה מישהו העיר לי כי אסור בכלל לענות בקדושה ויש רק להקשיב מה הדין לפי מנהג תימן ?כלומר כיצד לנהוג באמירת קדושה הן בשחרית והן במוסף?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪