עירובין

לק"י ג כ"ב סיון תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
א) לא ראיתי שהתיחס רבנו לדר בפונדק בחוצה לארץ, האם לשטתו הדר בפונדק בחו"ל פטור מן המזוזה גם משלשים יום ואילך? נפק"מ בתי שיקום וכיוצ"ב שאין משכירים את הנכס.
ב) לאור המציאות שאפשר שבית חולים יעביר חולה מחדר לחדר (בפרט למחלקה אחרת), האם חולה בבית חולים יתחייב בערוב חצרות כדי לטלטל? ומה אם התברר לכאורה שישאר החולה באותה מחלקה ויש להניח שלא יועבר מהחדר "שלו"?
בכ"ר
שמעיה אפל

שו"ת |

שלום
1. פ"ג הלכה כ – הם כאשר מדבר רבנו בהלכה זו על חצרות האם הוא גם מדבר גם על חצר פרטית או רק על חצר שהיא משותפת לרבים
2. בפ"ג הלכה כ"ד – מה לגבי חצר קטנה כאשר קיר אחד צמוד לחצר הגדולה
כוונתי מה קורה כאשר החצר הקטנה לא יוצר לחצר הגדולה שני פציצין אלא אחד.
3. בפ"ד הלכה ז – מה לגבי עירוב בתוך בניין בעיר האם צריך ?

שו"ת |

כבוד הרב,

אני מתקשה להבין על סמך מה פועלים העירובים שבערינו. לפי רבינו הרמב"ם יש כמה קשיים:עירובים.

א( אין כל השתתפות של הפרט (אמנם יש אפשרות שממונה ישתף את הזולת)

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪