דילוג לתוכן העיקרי

הלכות עירובין

שלום
1. פ"ג הלכה כ – הם כאשר מדבר רבנו בהלכה זו על חצרות האם הוא גם מדבר גם על חצר פרטית או רק על חצר שהיא משותפת לרבים
2. בפ"ג הלכה כ"ד – מה לגבי חצר קטנה כאשר קיר אחד צמוד לחצר הגדולה
כוונתי מה קורה כאשר החצר הקטנה לא יוצר לחצר הגדולה שני פציצין אלא אחד.
3. בפ"ד הלכה ז – מה לגבי עירוב בתוך בניין בעיר האם צריך ?

תודה רבה והמשך יום נעים

נקרע חוט העירוב, האם רשאי להוביל את סלו בשבת באמצעות כלבו המאולף?

תוכן

האם ישנו פה איסור למרות שאין מדובר בהטלת המשא על גבו של בעל החיים אלא הכלב אולף להעביר מטענים ממקום למקום?

האם חיוב שביתת בהמתו בשבת כוללת גם שליחת הכלבים לצוד חיה או עוף?

היש דמיון בין איסור אמירה לגוי בשבת לבין איסור השימוש בבעלי חיים בשבת לצרכי היהודי?

עיר שברחובה הראשי בוקעים למעלה מ- 60 רבוא בכל יום, האם ערוב צורת פתח עושה אותה רשות היחיד?

תוכן

מה הן ההגדרות של "רשות הרבים" לרמב"ם והאם מבחן ריבוי אוכלוסין נכלל בהגדרות אלו?
מה ההבדל בין שיטת הרמב"ם לשיטת השו"ע בכביש מפולש (חוצה את אורכה של העיר) מעיר לעיר?
האם ערוב צורת פתח נקרא מחיצה דאורייתא או תקנת חכמים בלבד?

ערובי חצרות ושיתופי מבואות, האם גם בנסיבות של ימינו?

תוכן

מדוע תקנו חכמי ישראל לערב בחצרות ושיתופי מבואות גם בעיר מוקפת חומה והרי מבחינה הלכתית מדובר ברשות היחיד?

באלו נסיבות תתחייב אפילו עיר גדולה רק בערוב אחד המשותף לכל בני העיר?

כיצד ניתן לצאת י"ח בערוב אחד לכל בני העיר למרות שיש לה מספר כניסות ויציאות? 

Subscribe to עירובין