דילוג לתוכן העיקרי

מהם האמצעים שניתן לנקוט כנגד גונבי העצים ועגלות המרכולים לצורך מדורות ל"ג לעומר?

תוכן

האם רשאים קבלני הבניין ובעלי המרכולים, לפי דין תורה, לעמוד על רכושם כולל הפעלת כח ע"מ להרתיע הגנבים?

מה דינם של העגלות שניזוקו ע"י הגנבים, האם יש להפחית ערכם מסכומי החיוב והקנסות אשר יושתו על הגנבים?

באלו נסיבות יחולו על הגנבים תשלום ערך הגניבה בלבד ללא תוספת קנס ומה דינם של הגנבים הקטינים?

המשתייך לעדת יהודי תימן, האם רשאי להתחתן בל"ג לעומר?

תוכן

מהם המנהגים המרכזיים שנתגבשו בקרב הספרדים ובקרב האשכנזים בנושא החתונות בימי ספירת העומר?

מה מקור המנהג של יהודי תימן שלא לישא אשה בימים אלו והרי אין זכר לזאת בכל סידורי תימן?

מדוע לא עמדו הרבנים נגד המנהג הזה והרי אף בדיני אבלות אין חומרות ברמה הזו?

ל"ג לעומר שחל במוצ"ש, כיצד ינהגו העולים ביום זה לציון הרשב"י בהר מירון?

תוכן

מה מקור מנהגי הדלקת המדורות בהר מירון ומהם הנזקים הרוחניים שיש להישמר מהם בארוע המוני זה?

המתנגדים להעתיק את המדורות ליום א', כיצד יגיבו לדרישת אחים שאינם שומרי מצוות לקיים ארועי ימי הזכרון במועדן כולל מוצ"ש?

וכי חשיבות מנהג ההדלקה גדול ממצוות הנישואין שעליה גזרו חכמי ישראל שיש לדחותה משום חילול שבת?

מי אחראי לתשלום פיצויי נזיקין שנגרמו כתוצאה מהבערת מדורות ל"ג בעומר?

תוכן

היש חובה פלילית או נזיקית לילדים המבעירים המדורות המלוות בעבירות רכוש והפרעה לשכנים ומה חלקם של ההורים המסייעים להם?

האם בנסיבות שלנו על בית הדין התורני מוטל להעניש את הקטינים בבחינת "למען ישמעו ויראו" כהוראת שעה?

כיצד חייבים הרשויות האזרחיות לפעול בהתמודדות מול תופעה מחפירה זו שבה נוטלים חלק גם הגורמים הממונים על חינוך הדורות הבאים?

Subscribe to ל"ג לעומר