דילוג לתוכן העיקרי

עלון אור ההליכות - אדר התשע"ה

עלון "אור ההליכות" לחודש אדר, מיסודה של הליכות עם ישראל

בעלון:
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו "הכנסת ספר תורה ברוב עם"
"אהבת האמת ורדיפת הצדק" מאת הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי יצ"ו
"סיפורו של מזיק "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
"עמלק ושליחותו – היום ומחר" מאת ר' יזהר אפג'ין יצ"ו